Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 18

1.4.    Додаткові завдання

Додаткові завдання пропонуються студентам для самостійного виконання з метою самоперевірки засвоєного матеріалу. Всього 5 завдань: Д.1 - Д.5.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

1.4.1. Рекомендації з оформлення завдання № Д.1. Опис сервісу

Виконання завдання  "Опис сервісу" повинне містити відповіді на наступні питання:

1 Найменування сервісу (SNMP, WMІ)

2. Спосіб запуску сервісу

3.Призначення сервісу

4. Опис налаштованих параметрів сервісу.

До опису повинний бути приведений приклад значення параметрів System Descrіptіon і SystemObjectі. Значення можна одержати за допомогою програм SNMP MІ Browser по запиті коду параметра. Запит здійснюється до комп'ютера по ІP адресі. На комп'ютері повинна функціонувати служба SNMP. Ця служба завжди запущена на операційних системах Wіndows 2000, XP Professіonal.

System Description: A textual description of the entity. This value  should include the full name and version  identification of the system's hardware type,  software operating-system, and networking  software. It is mandatory that this only contain  printable ASCII characters.

Code: .1.3.6.1.2.1.1.1

(iso - org - dod - internet - mgmt - mib-2 - system - sysDescr)

Таблица 4.6

5. Описание сервиса

5.1 Наименование сервиса

5.2. Способ запуска

5.3.Назначение сервиса

5.4. Место регистрации в реестре

5.5. Занимаемые ресурсы

1.3.2. Рекомендації з оформлення завдання № Д.2 Описання политік операційної системи

Варто представити перелік з 10 політик, що використовуються в середовищі операційної системи Wіndows 2000. До кожної політики дати короткий коментар.

1.3.3. Рекомендації з оформлення завдання № Д.3. Описання таблиць маршрутизації.

Варто представити опис таблиці маршрутизації на прикладі якого-небудь комп'ютера. Запропонувати приклади записів статичної маршрутизації для цієї таблиці. Думати, що таблиця будується для мережі, для якої вами були розроблені схеми. Прокоментувати кожен запис таблиці.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Таблицю можна одержати на комп'ютері Wіndows 2000, 2003, XP по команді Route prіnt. Приклад таблиці представлений у табл. 4.7.

Table 4.7 - Route table

Interface List

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x2000002 ...00 c0 4f 49 f3 b2 ...... 3Com EtherLink PCI (QoS Packet Scheduler)

Network Destination

Netmask

Gateway

Interface

Metric

0.0.0.0

0.0.0.0

157.59.0.1

157.59.4.120

1

127.0.0.0

255.0.0.0

127.0.0.1

127.0.0.1

1

157.59.0.0

255.255.248.0

157.59.4.120

157.59.4.120

1

157.59.4.120

255.255.255.255

127.0.0.1

127.0.0.1

1

157.59.255.255

255.255.255.255

157.59.4.120

157.59.4.120

1

224.0.0.0

224.0.0.0

157.59.4.120

157.59.4.120

1

255.255.255.255

255.255.255.255

127.0.0.1

127.0.0.1

1

Default Gateway: 157.59.0.1

1.3.2. Рекомендації з оформлення завдання № Д.4. Аналіз інформації з заголовка листа E-maіl

Таблиця 5.7 - Зміст роздягнув " Аналіз інформації з заголовка листа E-maіl"

Наименование пункта

Наименование подпункта

Анализ заголовка письма.

1.1. Респонденты, имена, IР адреса.

1.2. Структура письма (сколько частей и каких)

1.3. Вид кодировки, тип мэйлера

Собственник адресов отправителя (ISР)