Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 10

Для виконання завдання "Загальна характеристика підприємства (об’єкта автоматизації)" перш за все слід вибрати об’єкт автоматизації і адміністрування.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Вибір здійснюється по варіантам: N(тема)=[n(зачетка)]mod7+1. Допускається вибір іншого об‘єкта по узгодженню з викладачем.

Таблиця 5.3 – Об‘єкти автоматизації (підприємства)

Найменування типових

Об‘єктів

Пояснення

1. Корпоративна мережа " Міжвузівська політехнічна мережа"

Мережа охоплює всі вузи Харкова, має сполучення з Дніпропетровськом, Донецьком і Києвом. Основним підрозділом від ХНУРЭ являється інститут РТ  Мережа покриває всі підрозділи відповідного інституту.

2. Корпоративна мережа " Міжвузівська мережа "Комп‘ютерні науки"

Мережа охоплює всі вузи Харкова, має сполучення з Луганськом,  Києвом і Львовом. Основним підрозділом від ХНУРЭ являється інститут КИТ. Мережа покриває всі підрозділи відповідного інституту.

3. Мережа кампуса (гуртожитків) ХНУРЭ

Мережа охоплює всі гуртожитки. Основні - №4, №5

4. Корпоративна мережа торгової корпорації м. Харкова.

Це довільні підприємства, але потребується обирати сегмент ринка продукції.

5. Корпоративна мережа торгової корпорації "Україна"

Це довільні підприємства, але потребується обирати сегмент ринка продукції.

6. Корпоративна мережа інформаційної консалтингової фірми "Україна"

Це довільні підприємства, але потребується обирати сегмент ринка послуг і споживачів. Охоплює всю територію України

7. Корпоративна мережа інформаційної консалтингової фірми  "Регіон"

Це довільні підприємства, але потребується обирати сегмент ринка послуг і споживачів. Охоплює частину території України.

Зміст контрольного завдання  повинне бути приведено строго з  відповідністю з таблицею 5.2.

5.3.2Рекомендації до виконання окремих завдань

При оформленні розділу "Загальна характеристика підприємства" можна скористатися рекомендаціями, приведеними в Додатку Б.

При оформленні розділу "Загальний опис комп‘ютерної мережі" належить повністю відобразити особливості діяльності підприємства. Рекомендації і приклади відповідей на запитання розглянені в додатку В.

При оформлені підрозділу "Проектування комп‘ютерної мережі" слідує скористатися рекомендаціями, приведеними в Додатку Б. Необхідно привести і схему глобальної мережі (WAN), схему  (ONB - Office Network Backbone) і схему локальної мережі (LAN) для одного з підрозділів.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

В розділі “ Апаратне і програмне забезпечення корпорації ”  (див. табл. 5.3) слідує скласти специфікації обладнання і програмного забезпечення, яке потребується для побудови мережі. При цьому слід окремо вказати обладнання для WAN, магістралей мережі ONB і типове обладнання локальних сегментів. Обладнання повинно бути приведено відповідно з прайс-листами якої-небудь фірми. Слід вказати точне найменування і вартість по прайс-листу. Для використованого програмного забезпечення слід вказати вимоги до його лицензійної частоти. 

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

5.4.Рекомендації щодо вирішення задач. Завдання №2

Виконання завдання  “Вирішення задач” зводиться до вирішення заданого набору задач (чотири задачі), що потрібно обрати згідно з формулою N(варіант)=[n(журнал)]mod6+1 та таблицею 5.7. Довідкові дані наведено у Додатку М.

Таблиця 5.7 – Перелік варіантів задач

Номер варіанту

Перелік задач

1

А.1, А.2, Б.1, С.1

2

А.2, А.3, Б.2, С.1

3

А.3, А.4, Б.3, С.2

4

А.4, А.1, Б.1, С.2

5

А.1, А.2, Б.2, С.3

6

А.2, А.3, Б.3, С.3

Перелік задач.