Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі"

Страницы работы

Содержание работы

Харківський Національний Університет Радіоелектроніки.

Інститут комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра ІУС

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з дисципліни "Комп’ютерні мережі "

(заочна форма навчання)

зі спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем ")

Харків, 2005

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.080403- Програмне забезпечення автоматизованих систем. / Упоряд.: В.І. Саєнко, – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 56 с.

Упорядник           В.І. Саєнко

 


E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Вступ............................................................................................................................................................................. 4

1.     МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ............................................................................................................. 5

1.1.      Мета викладу дисципліни....................................................................................................................... 5

1.2.      Перелік забезпечуючих дисциплін....................................................................................................... 5

2.     Робоча програма дисципліни......................................................................................................................... 6

2.1.      Лекційні заняття........................................................................................................................................ 6

2.2.      Розділи програми, що пропонуються для самостійного вивчення............................................... 6

2.3.      Самостійна робота.................................................................................................................................... 9

2.4.      Система атестації...................................................................................................................................... 9

2.5.      Рекомендована література.................................................................................................................... 10

2.5.1.       Основна література........................................................................................................................ 10

3.     Характеристика підручників та навчальних посібників........................................................................ 11

4.     Методичні вказівки по вивченню дисципліни.......................................................................................... 12

4.1.      Введення у дисципліну.......................................................................................................................... 12

4.2.      Зміст  модуля

1. Основні положення передачі даних та інформації в комп'ютерних мережах. Ошибка! Закладка не определена.

5.     Контрольні завдання....................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

5.1.      Загальні рекомендації............................................................ Ошибка! Закладка не определена.

5.2.      Особливості оформлення звітнихх материалів з контрольних рабіт по індивідуальним завданням............................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

5.3.      Рекомендації по оформленню завдания № 1..................... Ошибка! Закладка не определена.

5.3.1.       Загальні рекомендації.................................................... Ошибка! Закладка не определена.

5.3.2.       Рекомендації по виконанню окремих завдань.......... Ошибка! Закладка не определена.

5.4.      Рекомендації щодо вирішення задач. Завдання №2........ Ошибка! Закладка не определена.

5.4.1.       Приклад вирішення типових задач.............................. Ошибка! Закладка не определена.

5.4.2.       Приклади вирішення задач........................................... Ошибка! Закладка не определена.

5.5.      Рекомендації по оформленню завдання № 3 Опису  профіля модема на основі команд та регістрів.................................................................................................. Ошибка! Закладка не определена.

5.6.      Рекомендації по оформленню завдання № 4 Опису конфігурації мережевої карти (адаптера)............................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.

5.7.      Рекомендації по оформленню завдання № 5. Відповіді на питання..... Ошибка! Закладка не определена.

5.7.1.       Контрольні запитання та тести..................................... Ошибка! Закладка не определена.

5.8.      Додаткові завдання................................................................. Ошибка! Закладка не определена.

5.8.1.       Рекомендації по оформленню завдання № Д.1. Опис сервіса....... Ошибка! Закладка не определена.

5.8.2.       Рекомендації по оформленню завдання № Д.2 Опис политік операціїної системи                 Ошибка! Закладка не определена.

Похожие материалы

Информация о работе