Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі", страница 20

Усього в компанії 4 головних офіси і 20 філій. Кожен офіс і філію мають директора, зам. директора, бухгалтера, гл. інженера, технічний і інженерний персонал. Три офіси є самостійними підрозділами (Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ), четвертий офіс - штаб-квартира (розташовується в Харкові, "Будинок печатки"), що формує загальну політику і стратегію роботи компанії.

Усього в компанії 4 000 чоловік;

3000 зосереджені в 4 головних офісах ;

інші 1000 працюють у 20 філіях, розташованих по районних центрах.

Кожен офіс розташовується в окремому будинку 4-5 поверхів і повинний бути покритий мережею типу учрежденческая многосегментная мережа з комутацією на другому рівні.

Філія являє собою кілька відділів, у кожнім з який розташовується локальна мережа.

З 20 філій 6 - видавництва (у різних містах: Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Полтава, Луганськ, Херсон) належать компании. У цих видавництвах трудиться по 80 чоловік.

Інші 14 філій представляють кореспондентські пункти. У кожній філії трудиться 25-75 чоловік

Для підприємства виділяємо наступні організаційні об'єкти: офіс, філія, службовець, користувач інформації (замовник).

Б.1.5. Перелік бізнес-процесів

процес формування інформаційних ресурсів (збір інформації і її підготовка);

процес розподілу інформації;

процес обробки заявок.

У мережі повинний бути передбачений вилучений вхід для співробітників, що знаходяться на оперативних  чи ділянках у шляху у відрядженні, тобто вхід не зі стаціонарної машини. При цьому безпека мережі не повинна бути порушена. Вхід може бути зроблений через NoteBook по мобільному телефоні. Передбачається, що автоматизація доступу до ресурсів інженерного персоналу поліпшить загальну роботу компанії.

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

 Б.2. Опис комп'ютерної мережі підприємства " Україн-інформація".

Б.2.1.Вибір архітектури мережі (архітектура апаратних засобів і програмних засобів)

У цьому пункті варто обґрунтувати технічні рішення на вибір основних каналів зв'язку й архітектури мережі.

Наприклад, для обраного підприємства, відповідно до  вимог, представленими в описі підприємства, пропонується усередині офісів і філій використовувати технологію локальної мережі з архітектурою 100Base-TX. Всі офіси пропонується з'єднати  між собою по каналах Т1. Усі філії мають канали по 64 Кб\з і 33,6 Кб\с.   Філії й офіси, що розташовуються в одному місті мають канали ІSDN 64 кбит\с. Пікове завантаження мережі складає 60%. Подальший ріст мережі протягом  року не намічається, далі компанія буде розширюватися до 50 філій. Користувачі підключаються до мережі по телефонних каналах через сервери вилученого доступу. Службовці працюють у мережі або локально, або через модеми.

Б.2.2.Основні положення політик мережі (види і вимоги, основна мета, критерії оптимізації)

У цьому пункті варто чітко викласти вимоги в рамках політики доступу, політики безпеки, політики резервування і реплікації.

Указати типи політик у мережі, указати мети використання політик і критерії оптимізації, що бажано було б забезпечити в результаті упровадження всіх технологій.

Б.2.3.Види (типи ) ресурсів мережі

Варто указати всі основні ресурси мережі і їхнє місце розміщення. До ресурсів мережі відносяться файли-сервери, принт-серверы, сервери доступу, сервери поштові, сервери імен, сервери баз даних.

Наприклад, основні інформаційні ресурси - інформаційні бази серверів компанії, зосереджені в головних офісах. База має розподілену структуру з надмірністю. Система має централізовано-розподілену архітектуру, тому всі службові сервери ідентичні по функціях і конфігурації у всіх офісах і, відповідно, філіях.

         Б.2.4.Топологічна структура мережі

Структура мережі приводиться в двох видах: загальна схема (WAN), магістраль (ONB) і локальна ділянка (LAN). Приклади структур мережі приведені на мал. Б.1-Б.5.

Специфікація устаткування вказується в окремому документі (у методичних вказівках відсутня).
E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc

Рис. Б.2 – Схема загальної комп'ютерної мережі

Рис. Б.3 – Схема фізичної структури мережі WAN

E:\user\vladis\ush\KM\Zaoch\std_zao05\Sam_rab_zks43.doc