Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 9

Лекції

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф/зф

Сума балів

дф

8 семестр

1

Модуль 1

1.1

Тема 5. Металеві конструкції каркасів одноповерхових виробничих будинків та навантаження і дії  на них.

План.

1.1.1. Основи проектування каркасу промислового будинку. Область застосування, класифікація каркасів.

1.1.2. Схема каркасу, поздовжні і поперечні конструкції, функції і взаємодія елементів. Принципи компонування, оптимізація. Вибір сітки колон.

1.1.3. Компонування поперечної конструкції: вибір конструктивної схеми, визначення основних розмірів, врахування вимог експлуатації й уніфікації виробничих будинків.

2/1

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

1.2

1.2.1. Компонування покриття. Склад і схеми покриття під час монтажу і експлуатації. Урахування вимог великоблокового монтажу покриттів. Компонування поздовжніх конструкцій каркасу: зв'язкова система конструкцій, схеми й функції зв'язків по колонах під час монтажу і експлуатації. 1.2.2. 1.2.2. Варіанти компонування із застосуванням підкраново-підкрокв'яних ферм, рамних підкранових естакад. Компонування фахверка  поздовжніх і торцевих стін.

2/1

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

1.3

1.3.1. Практичні способи розрахунку поперечних рам каркасу. Складання розрахункових схем та заповнення документів вихідних даних для виконання розрахунків з допомогою ПК.

1.3.2.   Послідовність виконання розрахунків рам на ПК за програмою  LIRA та ін., контроль та оцінювання одержаних результатів.

1.3.3.  Визначення розрахункових зусиль в основних перерізах рами, урахування можливих комбінацій навантажень та зусиль у визначених перерізах

2/-

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

2

Модуль 2

2.1

Тема 6. Металеві конструкції покриттів промбудинків.

План

2.1.1.Елементи покриття. Вибір схеми і основних розмірів кроквяних та підкроквяних ферм, ліхтарів. Особливості роботи кроквяних ферм як ригелів поперечної рами, визначення розрахункових зусиль в елементах ферми.

 2.1.2. Складання розрахункової схеми, визначення вузлових навантажень та послідовність розрахунку статично невизначеної ферми на ПК  з допомогою комп’ютерних програм.

2/1

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

2.2

2.2.1. Конструювання, особливості роботи й розрахунку шарнірного та жорсткого сполучень ферми з колоною.

2.2.2. Особливості конструкції спирання кроквяної ферми на підкроквяну ферму та підкроквяної ферми на колону.

2.2.3. Конструкція, особливості роботи й розрахунку суцільних та наскрізних прогонів і металевих панелей

2/1

3.

Модуль 3

3.1

Тема 7. Позацентрово стиснуті колони та підкранові балки промбудинків.

План.

3.1.1. Колони каркасу. Конструктивні схеми колон, типи перерізів, можливі форми втрати стійкості й розрахункові довжини колон.

3.1.2. Особливості роботи суцільної та наскрізної частин позацентрово стиснутих колон.

2/1

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

3.2

3.2.1. Проектування ступінчастих позацентрово стиснутих колон: вибір розрахункових комбінацій зусиль, добір перерізу.

3.2.2. Перевірка міцності, загальної та місцевої стійкості наскрізної колони, стійкості віток, решітки й стержня колони.

 3.2.3. Особливості роботи, розрахунок і конструювання вузлів сполучення надкранової та підкранової частин колони   та бази наскрізної колони.

2/1

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

3.3

3.3.1. Проектування суцільних підкранових балок і визначення розрахункових зусиль; компонування перерізу; перевірка міцності й стійкості; конструктивні особливості.

3.3.2. Конструювання, особливості роботи й розрахунку опорних вузлів підкранових балок та гальмівних конструкцій. Підкранові рейки, кінцеві упори, їх кріплення до балок.

-/-

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

4

Модуль 4

4.1

Тема 8. Металеві конструкції будинків і споруд спеціального призначення.

План

 4.1.1. Легкі металеві конструкції виробничих будинків. Область застосування, коротка характеристика. Особливості компонування каркасів і застосування легких металевих конструкцій.

4.1.2. Конструювання, особливості роботи й розрахунок  легких огороджуючих та  несучих конструкцій.

-/-

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

4.2

4.2.1. Листові металеві конструкції. Область застосування, класифікація, особливості експлуатації, виготовлення й монтажу листових металевих конструкцій.

4.2.2. Навантаження й дії, особливості напруженого стану  та основи розрахунку: тонких металевих оболонок і пластинок; резервуарів вертикальних та горизонтальних циліндричних; резервуарів кульових високого тиску; газгольдерів різних типів; бункерів і силосів.

-/-

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2