Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 11

Самостійна робота

8 семестр

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф/зф

Сума балів

дф

1.Самостійна підготовка

                                                                   до занять                                                   

1

Модуль 1

1.1

Тема 5. Металеві конструкції каркасів одноповерхових виробничих будинків та навантаження і дії  на них.

Основи проектування каркасу промислового будинку. Область застосування, класифікація каркасів. Схема каркасу, поздовжні і поперечні конструкції, функції і взаємодія елементів. Принципи компонування, оптимізація., врахування вимог експлуатації й уніфікації виробничих будинків..

35/25

захист

індивідуальної роботи

10

2

Модуль 2

1.5

Тема 6. Металеві конструкції покриттів промбудинків.

Елементи покриття. Вибір схеми і основних розмірів кроквяних та підкроквяних ферм, ліхтарів. Особливості роботи кроквяних ферм як ригелів поперечної рами.

Конструювання, особливості роботи й розрахунку шарнірного та жорсткого сполучень ферми з колоною. Особливості конструкції спирання кроквяної ферми на підкроквяну ферму та підкроквяної ферми на колону. Конструкція, особливості роботи й розрахунку суцільних та наскрізних прогонів і металевих панелей

5/15

комп’ютерне тестування

4

3

Модуль 3

1.6

Тема 7. Позацентрово стиснуті колони та підкранові балки промбудинків.

Колони каркасу. Конструктивні схеми колон, типи перерізів, можливі форми втрати стійкості й розрахункові довжини колон, особливості роботи суцільної та наскрізної частин позацентрово стиснутих колон.

Конструювання, особливості роботи й розрахунку опорних вузлів підкранових балок та гальмівних конструкцій. Підкранові рейки, кінцеві упори, їх кріплення до балок.

5/15

комп’ютерне тестування

5

4

Модуль 4.

1.1

Тема 8. Металеві конструкції будинків і споруд спеціального призначення.

 Легкі металеві конструкції виробничих будинків. Область застосування, коротка характеристика. Особливості компонування каркасів і застосування легких металевих конструкцій. Конструювання, особливості роботи й розрахунок  легких огороджуючих та  несучих конструкцій.

8/15

комп’ютерне тестування

1

Разом

53/94

20

2. Індивідуальні  завдання

Модуль 1,2.Сталевий каркас одноповерхового однопрогонового промислового будинку(з використанням ПЕОМ)”.

ЗМІСТ:  Вибір схеми каркасу, компонування та статичний  розрахунок (з використанням ПЕОМ) поперечної рами каркасу з фермою покриття.

ОБСЯГ РОБОТИ: Креслення на 2… 3 аркушах формату А3 (297 х 420мм), з виконанням графічної частини проекту засобами машинної графіки (AUTOCAD);   розрахунково-пояснювальна записка з ескізами, розрахунками й обґрунтуванням прийнятих рішень ( на 20 ... 25сторінках).

35

захист індивідуальної роботи

10

Вид роботи: розрахунково-графічна  робота

Модуль 3,4. “Конструктивні розрахунки та графічне відображення основних конструкцій сталевого каркасу – ферми, колони, підкранової балки.

ЗМІСТ: Конструювання й розрахунок  кроквяної ферми, колони, підкранової балки, основних вузлів каркасу.

ОБСЯГ РОБОТИ: Креслення на 3 … 4 аркушах формату А3 (297 х 420мм), з виконанням графічної частини проекту засобами машинної графіки (AUTOCAD);   розрахунково-пояснювальна записка з ескізами, розрахунками й обґрунтуванням прийнятих рішень ( на 40 ... 50 сторінках)

45

захист індивідуальної роботи

12

Вид роботи розрахунково-графічна  робота