Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 3

3 модуль.

Загальну характеристику балочних конструкцій, вибір оптимальних варіантів схем балочних кліток та площадок в цілому, компонування робочих площадок і балочних кліток, типи балок робочих площадок, визначення навантажень на робочі площадки; розрахунок і конструювання прокатних та складених балок, методи оцінки їх міцності, жорсткості, місцевої та загальної стійкості; розрахунок і  конструювання вузлів та поєднань цих елементів, техніко-економічну оцінку цих споруд і їх елементів.

4 модуль.

Загальну характеристику і область застосування центрально стиснутих стержнів і колон; області застосування суцільних та наскрізних колон; вплив планок або розкосів на стійкість стержня наскрізної колони; критерії вибору розрахункової схеми та типу перерізу колони; порядок і зміст визначення розмірів перерізу стержня колони; типи і різновиди конструктивних рішень баз колон, порядок і послідовність їх розрахунку і конструювання; те ж – оголовка колони та поєднання балок з колонами.

Студент повинен уміти:

1 модуль.

Визначати хімічний та структурний склад сталі та інших металевих сплавів; механічні, технологічні, антикорозійні та вогнестійкі властивості за стандартними позначеннями їх марок; призначати відповідні марки для застосування в будівельних конструкціях, що проектуються, в залежності від групи конструкцій за їх призначенням і ступенем відповідальності, від технологічних умов експлуатації та від кліматичного району будівництва; вірно визначати   нормативні і розрахункові значення навантажень на конструкції, а також нормативні та розрахункові міцносні характеристики  різних марок при будь - яких видах деформацій; користуватися стандартними таблицями сортаментів прокатної сталі та алюмінієвих сплавів.

2 модуль.

Правильно підібрати оптимальний варіант поєднань металевих елементів будь-якої конструкції, в залежності від призначення, технологічних та кліматичних умов її експлуатації, надійності та інших параметрів; правильно обрати матеріали для зварних або марку та клас нормальних або високоміцних болтів для болтових з’єднань; розрахувати та сконструювати зварне або болтове з’єднання металевих елементів.

3 модуль.

Обґрунтувати й скомпонувати оптимальну схему балочної клітки робочої площадки (нормальну або ускладнену); визначити нормативні і розрахункові навантаження на сталевий настил, другорядні, допоміжні й головні складені балки та на колони площадки, підібрати оптимальні поперечні перерізи цих елементів, перевірити їх міцність за нормальними та дотичними напруженнями, перевірити жорсткість (прогин), місцеву та загальну стійкість, розрахувати й сконструювати вузли елементів площадки та їх поєднань між собою, розробити необхідні креслення та скласти специфікації сталі для  конструктивних елементів споруди.

4 модуль.

Обґрунтувати й скомпонувати оптимальну розрахункову схему центрально стиснутої колони робочої площадки; визначити діючі на колону розрахункові навантаження і підібрати або скомпонувати поперечний переріз колони з умови її міцності і стійкості; виконати розрахунок і конструювання бази колони з траверсами і консольними ребрами; те ж – колон з фрезерованим торцем; виконати розрахунок і конструювання оголовка колони з різними типами сполучень оголовка з головними балками площадки; розробити креслення всіх перерізів і вузлів.

У 8 семестрі

Студент повинен знати:

1 модуль.

Основні принципи і передумови компонування каркасів виробничих будинків, правила і алгоритми встановлення попередніх габаритних розмірів будівлі, розмірів і жорсткісних характеристик її елементів, зв’язків між елементами, що забезпечують просторову жорсткість каркасу, а також види, характер і послідовність визначення навантажень на каркас будівлі.

Правила  і порядок виконання статичного розрахунку поперечника промбудинку на комп’ютері з допомогою прикладних програм.

2 модуль.

Правила складання розрахункових комбінацій зусиль від небезпечних завантажень поперечника для визначення оптимальних поперечних перерізів  стиснутих і розтягнутих елементів металевих крокв’яних ферм, прогонів і елементів зв’язків по фермах; нормативні вимоги і правила розрахунку і конструювання обрису і конфігурації ферм, їх вузлів і складання специфікацій металу; правила виконання і графічного відображення результатів розрахунку.