Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 4

3 модуль.

Правила складання розрахункових комбінацій зусиль від небезпечних завантажень поперечника і підкранових конструкцій для визначення оптимальних поперечних перерізів верхньої, зварної двотаврової, частини ступінчастої колони каркасу, і нижньої, наскрізної, яка складається з двох віток, з’єднаних розкісною решіткою, а також підкранових конструкцій; нормативні вимоги і правила розрахунку і конструювання обрису і конфігурації цієї колони, підкранових конструкцій  та їх вузлів і складання специфікацій металу; правила виконання і графічного відображення результатів розрахунку.

4 модуль.

Області і різновиди застосування металу для споруд спеціального призначення – великопролітних будівель і споруд, просторових та завислих покриттів, листових конструкцій, висотних споруд; правила складання розрахункових схем цих конструкцій, порядок визначення основних навантажень на них та підходи до їх статичного і конструктивного розрахунків.

Студент повинен уміти:

1 модуль.

Обирати оптимальне рішення щодо розстановки і конструктивної схеми основних несучих елементів каркасу (ступінчастих колон, крокв’яних ферм покриття, підкранових балок, світлоаераційних ліхтарів, зв’язків по колонах і фермах,елементів фахверку), визначати характер дії і величини всіх навантажень і дій на поперечні рами каркасу і огороджуючі конструкції, призначати жорсткісні характеристики всім елементам поперечної рами, вірні параметри зв’язків у опірних вузлах, складати оптимальну розрахункову схему поперечної рами для її статичного  розрахунку.

Виконувати статичний розрахунок поперечника цеху на комп’ютері (за програмою LIRA – 9.4)

2 модуль.

Обрати з результатів  статичного розрахунку найнебезпечніші для кожного елемента покриття комбінації зусиль, визначити оптимальні перерізи елементів, розрахувати і сконструювати вузли їх поєднань зварюванням або на болтах, виконати необхідні креслення ( вручну або з допомогою комп’ютерної програми AUTOCAD)  і скласти специфікації сталі на запроектовану конструкцію

3модуль.

Обрати з результатів  статичного розрахунку найнебезпечніші для кожного елемента колони, підкранової та гальмівної балок  комбінації зусиль, визначити оптимальні перерізи елементів, розрахувати і сконструювати вузли їх поєднань зварюванням або на болтах, виконати необхідні креслення ( вручну або з допомогою комп’ютерної програми AUTOCAD)  і скласти специфікації сталі на запроектовані конструкції.

4модуль.

Обґрунтувати й скомпонувати оптимальну розрахункову схему споруди; визначити діючі на споруду розрахункові навантаження; позначити підхід до її статичного і конструктивного розрахунку; окреслити оптимальні конструктивні рішення вузлів поєднання елементів споруди.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН