Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 5

п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів встигаючого студента

Лекції

Лабораторно-практичні

семінарські заняття

само стійна робота

дф/зф

дф/зф

дф/зф

дф/зф

дф/зф

дф/зф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 семестр

1

 Модуль 1.

Тема 1. Основи розрахунку металевих конструкцій.

1

6/ -

2  /  -

-

-/ 8

8/8

7-12

2

Модуль 2.
Тема 2. З’єднання металевих конструкцій.

1

2 / -

6 / 2

-

10/ 16

18/18

7-12

3

Модуль 3.
Тема3.
Балки й балочні конструкції.

1

6 / 4

16 / 2

-

12 / 28

34/34

8-13

4

Модуль 4.

Тема 4. Центрально стиснуті стержні й колони

1

4/ 2

12/ -

-

2/ 16

18/18

8-13

5

Індивідуальне завдання

16/16

16/16

Разом за модулі

30-50

За самостійну роботу

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни за VIIcеместр

4

18 / 6

36/ 4

-

40/84

94/94

60 -100

8 семестр

6

Модуль 1.

Тема5. Металеві конструк- ції каркасів одноповерхових виробничих будинків та  навантаження і  дії на них

1

4 / 2

6 / 4

-

12/ 16

22 / 22

7-12

7

Модуль 2.

Тема6. Металеві конструк- ції покриттів промбудинків

1

4 / 2

10/ 4

-

8 / 16

22 / 22

7-12

8

Модуль 3.

Тема7. Позацентрово стис- нуті колони та підкранові балки промбудинків

1

6/ 2

12/ 4

-

12 / 24

30 / 30

8-13

9

Модуль 4.

Тема 8. Металеві констру- кції будинків і споруд спеціального призначення

1

- / -

-  /  -

-

5 / 5

5 / 5

8-13

10

Індивідуальне завдання

16/16

16/16

Разом за модулі

30-50

За самостійну роботу

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни за VIIIсеместр

4

14 / 6

28 / 12

53/77

95/95

60-100

Разом з дисципліни за рік

32/12

64/16

93/161

189/189