Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 6

Зміст навчальної дисципліни

7 семестр

Лекції

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф/зф

Сума балів

дф

7 семестр

1

Модуль 1.  

1.1

Тема 1. Основи розрахунку металевих конструкцій.

План.

1.1.1. Вступ. Короткий історичний огляд розвитку металевих конструкцій, їх загальна характеристика, область застосування, переваги й недоліки, структура вартості, принципи проектування.

1.1.2. Мета й методи вивчення предмета. Особливості індивідуальної самостійної роботи з підручником, методичними матеріалами, нормативно-довідковою літературою.

1.1.3. Властивості й робота будівельних сталей та алюмінієвих сплавів, особливості виробництва, хімічний склад, мікроструктура, властивості, категорії вимог, контроль.

2/-

Усне опитування

1

1.2

1.2.1. Вплив умов роботи конструкцій (зміна мікроструктури в часі, швидкість навантаження, температура й агресивність середовища) на властивості та характер руйнування металу.

1.2.2. Робота металу під навантаженням і одноразовий статичний розтяг і стиск, складний напружений стан та його вплив на характер руйнування, концентрація напружень, повторно-змінне й багаторазове навантаження, крихке руйнування  металу.

2/-

Усне опитування

2

2

Модуль 2.

2.1

Тема 2. З'єднання металевих конструкцій.

План.

2.1.1. Загальна характеристика зварних, болтових з'єднань і область застосування, переваги й вади. Особливості нових видів з'єднань.

2.1.2. Конструювання, робота під навантаженням, засади розрахунку зварних, болтових з'єднань при різних видах напруженого стану, багаторазового навантаження й від'ємної температури.

2/1

письмове

тестування

2

2.2

2.2.1. Основи проектування, виготовлення й монтажу металоконструкцій. Основні вимоги до проектних рішень.

2.2.2. Організація проектування, склад проекту. Державні стандарти та норми проектування. Поняття про автоматизоване проектування металоконструкцій.

2/1

Усне опитування

2

3

Модуль 3.

3.1

Тема 3.   Балки й балочні конструкції.

План.

3.1.1. Область застосування, класифікація балок. Компонування балкових перекриттів і основні схеми, їх переваги й вади, оптимізація компонування.

3.1.2. Проектування настилів, прокатних і складених балок, визначення навантажень та зусиль, добір перерізу, перевірка міцності основних перерізів, забезпечення жорсткості, загальної стійкості.

2/1

Усне опитування

4

3.2

3.2.1. Перевірка місцевої стійкості елементів складених балок.

3.2.2. Конструювання й розрахунки деталей, стиків і сполучень балок.

3.2.3.  Методика оптимізації перерізів складених балок.

3.2.4. Приклади розрахунку й конструювання.

2/1

Усне опитування

2

4

Модуль 4.

4.1

Тема 4. Центрально стиснуті колони й стержні.

План.

4.1.1.Область застосування, класифікація колон. 4.1.2.Особливості роботи суцільних та наскрізних колон, зведена гнучкість.

2/-

Усне опитування

3

4.2

4.2.1. Проектування суцільних і наскрізних колон: вибір типу колони та її розрахункової схеми, визначення навантажень і зусиль, компонування раціонального перерізу, перевірка міцності, загальної та місцевої стійкості, розрахунок решітки.

2/1

Письмове тестування

2

4.3

4.3.1. Конструювання, особливості роботи й розрахунку оголовка та бази колони.

2/1

Письмове тестування

2

Разом

18/6

20