Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 10

4.3

4.3.1. Металеві конструкції великопролітних покриттів Область застосування, особливості великопролітних покриттів; методи раціонального проектування. Класифікація, переваги й вади площинних стержневих систем великих прольотів.

4.3.2. Основи компонування, особливості роботи, конструювання й розрахунку балкових, рамних та аркових систем покриттів, вузли важких ферм, рам та арок.

4.3.3. Класифікація, переваги й вади просторових стержневих систем покриттів. Особливості компонування, конструювання й розрахунку просторових плит (перехресних ферм, структур), циліндричних склепінь, оболонок та складок, бань - ребристих, ребристо-кільцевих та сітчастих.

-/-

Усне опитування.

Комп’ютерне тестування

2

                                             Разом

14/6

20

Лабораторно-практичні заняття

8 семестр

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф/зф

Сума балів

дф

1

Модуль 1

1.1

Тема 5. Металеві конструкції каркасів одноповерхових виробничих будинків та навантаження і дії  на них.

План.

1.1.1. Складання розрахункової схеми поперечної рами цеху з врахуванням технологічних умов виробництва;

1.1.2. Визначення постійних навантажень та атмосферних впливів, які діють на поперечну раму каркасу;

1.1.3. Визначення технологічних навантажень, які діють на поперечну раму каркасу.

1.1.4. Способи статичного розрахунку поперечної рами каркасу (в тому числі на ПК)

(лабораторна робота в комп’ютерному класі)

2/1

2/-

2/1

2/-

Розрахунково- графічна  робота

4

2

Модуль 2

2.1

Тема 6. Металеві конструкції покриттів промбудинків.

2.1.1. Конструювання й основи розрахунку елементів, вузлів та стиків кроквяної ферми;

 використання ПЕОМ для розрахунків ферми.

2.1.2. Добір і перевірка перерізів стержнів кроквяної ферми.

2.1.3. Проведення лабораторної роботи  - випробування сталевої кроквяної ферми .

2/1

2/-

2/-

Розрахунково-графічна робота

4

Модуль 3

3.1

Тема 7. Позацентрово стиснуті колони та підкранові балки промбудинків.

План.

3.1.1. Конструювання й розрахунок сполучення кроквяної ферми з колоною.

3.1.2. Конструювання й розрахунок сполучення надкранової і підкранової частин і бази позацентрово стиснутої ступінчастої колони.

 3.1.3. Виконання графічної частини  креслень КМД та складання таблиць специфікації сталі

2/-

2/-

2/1

Розрахунково-графічна робота

4

3.2

3.2.1. Добір перерізів і перевірка міцності та стійкості стержнів верхньої частини позацентрово стиснутої  ступінчастої наскрізної колони  одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами;

3.2.2. Перевірка стійкості верхньої частини позацентрово стиснутої  ступінчастої наскрізної колони;

3.2.3. Добір перерізів і перевірка міцності та стійкості стержнів нижньої частини цієї колони

2/-

2/1

2/1

Розрахунково-графічна робота

4

3.3

Добір і перевірка перерізу підкранової балки. Розрахунок та конструювання елементів підкранових конструкцій.

2/-

Розрахунково-графічна робота

4

Разом

28/6

20