Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 7

Лабораторно-практичні заняття

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф/зф

Сума балів

дф

7 семестр

1

Модуль 1

1.1

Тема 1. Основи розрахунку металевих конструкцій.

План.

1.1.1. Вибір марок сталей та алюмінієвих сплавів для конструкцій та їх з’єднань з урахуванням їх призначення, умов спорудження і експлуатації.

2/-

Усне опитування

2

Модуль 2

2.1

Тема 2. З'єднання металевих конструкцій.

План.

2.1.1. Розрахунок та конструювання зварних з’єднань стиковими та кутовими швами;

2.1.2. Розрахунок та конструювання болтових з’єднань на нормальних болтах.

2.1.3. Розрахунок та конструювання болтових з’єднань  на високоміцних болтах.

2/-

2/2

2/-

Розрахункова робота

3

Модуль 3

3.1

Тема 3.   Балки й балочні конструкції.

План

3.1.1. Добір і перевірка перерізів сталевого настилу.

3.1.2. Добір і перевірка перерізів прокатних балок у пружній і пружно-пластичній стадіях (на міцність, жорсткість, стійкість). 

3.1.3. Розрахунок варіантів балкової клітки на ПК (лабораторні роботи в комп’ютерному класі)

2/-

2/-

2/2

2/-

Розрахунково-графічна робота

5

3.2

3.2.1. Добір і перевірка перерізу складеної зварної балки.

 3.2.2. Визначення оптимальних розмірів стінки й поясів.

2/1

2/-

Розрахунково-графічна робота

3

3.3

3.3.1. Перевірка загальної та місцевої стійкості елементів перерізу складеної балки.

3.3.2. Розрахунок та конструювання деталей, стиків та сполучень балок між собою.

3.3.3.  Розрахунок та конструювання  сполучень балок  з колонами.

2/-

2/-

2/-

Письмове

тестування та розрахункова робота

2

Модуль 4

4.1

Тема 4. Центрально стиснуті колони й стержні.

План.

4.1.1. Добір і перевірка перерізу центрально стиснутої суцільної колони.

4.1.2. Добір і перевірка перерізу центрально стиснутої наскрізної колони.

4.1.3. Конструювання й розрахунок  планок, решітки

4.1.4. Конструювання й розрахунок  оголовка та бази центрально стиснутої колони.

4.1.5. Проведення лабораторної роботи  - випробування центрально стиснутої колони (при готовності обладнання).

2/1

2/-

2/-

2/-

2/-

Розрахунково-графічна робота

3

Разом

36/6

20

Самостійна робота