Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 8

7 семестр

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф/зф

Сума балів

дф

  1. Самостійна підготовка

    до занять

1

Модуль 1.

1.1

Тема 1. Основи розрахунку металевих конструкцій.

 Короткий історичний огляд розвитку металевих конструкцій, їх загальна характеристика, область застосування, переваги й вади, структура вартості, принципи проектування. Мета й методи вивчення предмета.

Вплив умов роботи конструкцій (зміна мікроструктури в часі, швидкість навантаження, температура й агресивність середовища) на властивості та характер руйнування металу

Урахування мінливості навантажень, опору металу й розмірів перерізів, а також умов роботи конструкцій; наслідки граничних станів, відповідальність споруд.

6/14

комп’ютерне тестування

4

2

Модуль2.

2.1

Тема 2. З'єднання металевих конструкцій.

Загальна характеристика зварних, болтових з'єднань і область застосування, переваги й вади. Особливості нових видів з'єднань.

Конструювання, робота під навантаженням, засади розрахунку зварних, болтових з'єднань при різних видах напруженого стану, багаторазового навантажування й від'ємної температури.

Організація проектування, склад проекту. Державні стандарти та норми проектування. Поняття про автоматизоване проектування металоконструкцій.

8/16

комп’ютерне тестування

4

3

Модуль3.

3.1

Тема 3.   Балки й балочні конструкції.

Область застосування, класифікація балок. Компонування балкових перекриттів і основні схеми, їх переваги й вади, оптимізація компонування.

Методика оптимізації перерізів складених балок. Приклади розрахунку й конструювання.

16/32

комп’ютерне тестування

6

4

Модуль 4.

4.1

Тема 4. Центрально стиснуті колони й стержні.

Область застосування, класифікація колон. Особливості роботи суцільних та наскрізних колон, умовна гнучкість.

компонування раціонального перерізу, перевірка міцності, загальної та місцевої стійкості, розрахунок решітки.

10/21

комп’ютерне тестування

6

Разом

40/77

20

2. Індивідуальні  завдання

Модуль 3,4:

“ Робоча площадка промислового будинку (з можливістю використання ПК)”

ЗМІСТ: Розрахунок однієї з двох можливих схем (нормальної або ускладненої) балочної клітки робочої площадки на персональному комп’ютері за програмою LIRA з аналізом результатів  та вибором оптимального варіанту схеми, розрахунками і конструюванням балок, колон та вузлів площадки.

ОБСЯГ  РОБОТИ: Креслення на 4 аркушах формату А3(297х420мм), розрахунково-пояснювальна записка з розрахунками та схемами й ескізами (30 ... 40 сторінок).

35/35

захист індивідуальної роботи

10

Вид роботи: розрахунково-графічна робота

8 семестр