Інформаційно-педагогічний потенціал природного середовища у формуванні екологічної свідомості особистості, страница 15

На підставі вище викладеного ми можемо рекомендувати

>  з метою формування екологічної свідомості учнів  використати прийом розширення їхніх подань про інформаційний потенціал природи;

> використати інформаційно-педагогічний потенціал природи з метою створення умов для екологічного виховання, стимулювання пізнавальної активності учнів, їхнього прагнення до самопізнання й саморозвитку через пізнання навколишнього світу, у цілому формування екологічної свідомості учнів через усвідомлення взаємозв'язків  явищ у навколишньому світі.

> розширювати подання вчителів про інформаційно-педагогічний потенціал природи й можливостях його використання в процесі розвитку  підлітків й юнаків на підставі потреб і новотворів вікового періоду;

>  представлена програма спецкурсу може виступати як основу для реалізації перерахованих вище завдань у педагогічному процесі з різними соціальними категоріями  підлітків й юнаків. Але розходження в результатах експерименту свідчать про необхідність адаптації навчального курсу відповідно до особливостей аудиторії. При цьому програма може використатися на різних етапах утворювального процесу залежно від цілей: 1) як самостійна програма, орієнтована на сприяння розвитку особистості підлітків й юнаків; 2) як початковий етап реалізації завдань екологічного утворення по навчанню ресурсосберегающим способам взаємодії із природою, спрямований на формування відповідної мотивації учнів.

На підставі результатів проведеного дослідження нам представляються актуальні й доцільними наступні напрямки подальшого дослідження з напрямків: вивчення впливу інформаційно-педагогічного потенціалу природи на розвиток різних сфер особистості людини; розширене й більше детальне вивчення факторів, що впливають на формування подань обучающихся про природу; дослідження можливості використання інформаційно-педагогічного потенціалу природи в утворювальному процесі для формування екологічної свідомості обучающихся на різних вікових етапах і т.д.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДБИТІ В НАСТУПНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА:

1.  Е. С. Ансамбль когнітивних стилів у процесі пізнання навколишнього середовища / Е. С. // Проблеми екології на шляху до стійкого розвитку регіонів: Матеріали Другої міжнародної науково-технічної конференції. - Вологда: Вогту, 2003.  - С. 253 - 255.

2.  Е. С. Особливості соціалізації школярів в умовах міста / Е. С. // Міжрегіональний фестиваль «Здорове життя» 29 вересня - 1 жовтня 2003 р.: тези й доповіді на секції «екологічне утворення» / Сост. і редактор - проф. Л. А. Коробейникова. - Вологда, 2003. - С. 73 - 74.

3.  Е. С. Відношення до природи в системі цінностей юнацтва / Е. С. // Вузівська наука регіону: Матеріали третьої всеросійської наукової конференції. - В 3-х т. - Вологда: Вогту, 2005. - Т. 2. - С. 231 - 232.

4.  Е. С. Природа в поданнях підлітків й юнаків різних соціальних груп / Е. С. // Модернізація утворення. Регіональний аспект: Матеріали всеросійської науково-методичної конференції. - Вологда, 2006. - С. 73 - 76.

5.  Е. С. Характеристика суб'єктивного відношення до природи підлітків й юнаків різних соціальних груп / Е. С. // Актуальні проблеми сучасного професійного утворення: Матеріали конференції, проведеної в рамках міжнародного конгресу «V слов'янські педагогічні читання» 1 - 2 листопада 2006 року в МГУ ім. Ломоносова. - М.: Педагогіка, 2006. (0.7 п. л.)

6.  Е. С. Природне середовище в інформаційному полі старшокласників / Е. С. // Кримінально-виконавча система сьогодні: взаємодія науки й практики (матеріали міжнародної науково-практичної конференції). - Кемерово, 2006. (0.3 п.л.)

7.  Е. С. Особливості подань про природу старших класів, що вчаться, і їхніх однолітків, засуджених до позбавлення волі / Е. С. // Людина: злочин і покарання. - 2006. -  № 4. - с. 116 - 121.