Призначення, принцип дії ротаційного лічильника. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску. Робота котельної автоматики «Пламя» з газопальниковим пристроем АНГ

Страницы работы

Содержание работы

Завдання 1. Пояснити призначення, принцип дії ротаційного лічильника.

До лічильників відносять прилади, що вимірюють сума­рну витрату речовини за певний проміжок часу. Лічильни­ки монтують безпосередньо на трубопроводі і використову­ють в основному для місцевого обліку витрат речовини.

Ротаційні газові лічильники призначені для обліку об'є­мної кількості очищених горючих газів при їх температурі від О °С до 50 °С. їх використовують для вимірю­вання витрат газу низького і середнього тиску до 1 кгс/см2, похибка показників складає ±2 %.

Схема газового ротаційного лічильника показана на рис. 1. Газ, що надходить зверху через вхідний патрубок з тис­ком рі, примушує обертатися в протилежних напрямках два ротори, виконаних у вигляді вісімок. При повному повороті роторів захоплюється певна кількість газу і переда­ється з верхньої частини лічильника в нижню. Чим більша витрата газу, тим більша швидкість обертання роторів, а відповідно і перепад тиску до і після лічильника. На осі одного з роторів встановлено роликовий лічильний механізм, який фіксує кількість газу, яка проходить через лічильник. Для зменшення сили тертя, що діє при роботі лічи­льника, дві пари шестерень, які стабілізують рух роторів

Рис.1. Схема газового рота­ційного лічильника типу РГ.

1 - корпус лічильника; 2 - лопаті; З - дифманометр; 4 - покажчик лічильного механізму.

лічильника, заливають маслом до певного рівня, а вали ро­торів обладнують шарикопідшипни-ками. Перепад тиску до і після лічильника вимірюють рідинним манометром.

Для нормальної роботи лічильника раз на тиждень зма­щують шарикопідшипники вазеліновим маслом. Машинне масло в шестерних коробках замінюють один раз у три мі­сяці. Перед заливкою масла шестерні і ротори лічильника промивають бензином або гасом. Про величину забруднен­ня судять по збільшенню перепаду тиску на манометрі.

Рис.2  Схема вузла обліку газу з лічильником типу РГ:

І   - підставка під лічильник; 2 - лічильник;  3 - трійник з фільтром;  4 - за­сувка;

5 – байпас; 6 - штуцер для вимірювання тиску і температури газу.

Втрата тиску при нормальній витраті не повинна пере­вищувати ЗО мм вод. ст.

Лічильники встановлюють на вертикальній ділянці га­зопроводу при потоку газу через лічильник зверху вниз (рис. 2). Всі ротаційні лічильники повинні мати байпас, який відкривається тільки з дозволу газопостачальної організа­ції. Решту часу засувка на байпасі повинна бути закрита і опломбована.

Для нормальної роботи лічильника, очистка газу в фі­льтрах ГРП недостатня, а через це безпосередньо перед лі­чильником монтують фільтр-ревізію, в якому додатково встановлюють фільтрувальну сітку.

Лічильник виконує розрахунки в м3 газу в робочих умо­вах, С). Об'єм газу приводять до нормальних умов (20 °С; 101,325 кПа) за спеціальною методикою. Обов’язкова експлуатація лічильника з електронним коректором показів.

Завдання 28. Пояснити призначення, конструкцію, принцип дії турбінного витратоміра ТУРГАС.

Витратоміри-лічильники призначені (для вимірювання об'ємної витрати і кількості очищеного газу, густиною не менше 0,7 кг/ма і тиском до 0,6 мПа (6 кг/см2). У турбін­них лічильниках крутний момент від турбіни передається лічильником механізму через /черв'ячну пару і редуктор. Розроблені прилади включають 5 типорозмірів за верхні­ми межами вимірювань і діаметрами умовного проходу (табл. 5).

Витратомір має такі основні вузли:

датчик — турбінний перетворювач витрати газу (рис.1) „ який монтують безпосередньо на газопроводі перед регуля­торами редукування;

магнітно-індукційний перетворювач швидкості обертан­ня крильчатки ПШК-1, змонтований на корпусі перетворю­вача витрат газу ПВГ. ПШК-1 виготовляється у вибухобезпечному виконанні і може використовуватися у вибухоне­безпечних приміщеннях всіх класів;

електронний блок вимірювання витрат БВВ (рис.2), який має звичайне виконання і повинен розміщуватися за межами вибухонебезпечних приміщень.


Рис.2. Перетворювач ПВГ-400:

а  загальний вигляд; б - улаштування;

 1  - впускний штуцер; 2 - пружина;

З - пробка; 4 - шариковий клапан; 5 - порожнина; 6, 8, 16, 26 - трубки; 7 - гвинтова крильчатка; 9, 21 - втулки; 10, 19 - апарати; 11 - корпус; 12, 15, 17 - підшипники; 13 - кільця; 14 - внутрішній канал; 18 - приводна криль­чатка; 20 - опора; 22 - металева сітка; 23 - перегородка; 24 - зовнішній ка­нал; 25 – вал.

Витратоміри монтують на горизонтальних ділянках. Мінімальна відстань від місцевих опорів - перед при­ладом 10 умовних діаметрів, після приладу - 5 умовних діаметрів .


Рис.2. Блок вимірювання витрат турбінного лічильника газу.

1-  індикаторна лампа; 2- кнопка контролю; 3 – цифровий індикатор; 5 – живлення.

       Турбінний лічильник газу з умовним діаметром від 50 до 250 мм розрахований на/умовний тиск 6; 16; 25 і 75 кгс/ см2. Верхня межа вимірювань 0—1000; 0—1600; 0—2500; 0—4000 і 0—5000 м3/год.

Завдання 29. Пояснити призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
4 Mb
Скачали:
0