Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економічна діагностика"

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Економіка, організація і управління підприємством»

Методичні вказівки

до контрольної роботи з дисципліни

ЕКОНОМІЧНА
ДІАГНОСТИКА


Харків – 2004


ЗМІСТ

Тема 1. Діагностика конкурентного середовища підприємства                           3

Тема 2. Оцінка стратегічного протистояння підприємств – конкурентів            4

Тема 3.Оцінка конкурентоспроможності  підприємства                                       7

Тема 4. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства                         9

Тема 5. Фінансова діагностика 18
Тема 1. Діагностика конкурентного середовища підприємства

Методика комплексної оцінки стану конкурентного середовища

Для аналізу та оцінки стану конкурентного середовища можна використовувати методику антимонопольного комітету Росії. Згідно з нею перш за все, визначаються продуктові межі товарного ринку, тобто встановлюється перелік конкуруючих товарів. Дали виконується структурний аналіз товарного ринку: встановлюється чисельність товаровиробників та частка кожного у загальному обсязі реалізації товарів. На основі структурного аналізу розраховуються кількісні показники концентрації ринку; коефіцієнт та індекс ринкової концентрації.

Коефіцієнт ринкової концентрації розрахується як добуток обсягу реалізації продукції провідними (найбільшими) товаровиробниками (як правило, приймаються до уваги три найбільших товаровиробника) до загального обсягу реалізації продукції на ринку

де Q – загальний обсяг реалізації;

Q‘ – обсяг реалізації продукції провідними виробниками.

Індекс ринкової концентрації може розраховуватися різними методами: зокрема методика, що розглядається, передбачає застосування індексу Хердгіндаля – Хірцсмана, що визначається як сума квадратів часток ринку кожного товаровиробника

Унн = h21+h22+…+h2i+…h2n ,

де і – ознака товаровиробника,

h – частка, %.

Згідно значень коефіцієнта індексу ринкової концентрації виділяються три типи ринку

А) висококонцентрований:          Кр-к ≥70%, Унн ≥ 2000                      

Б) помірноконцентрований:        45% ≤Кр.к <70%, 1000 ≤ Унн < 2000;

В) Никзькоконцентрований          Кр.к < 45%; Унн < 1000.

Тип ринку характеризує ступінь інтенсивності конкурентної боротьби у межах галузі і є визначальною обставиною для вироблення конкурентної стратегії підприємства.

Завдання 1.1

Виконати діагностику конкурентного середовища за даними таблиці 1.1.

Підприєм-ство

Загальна частка ринку

1 вар

2 вар

3 вар

4 вар

5 вар

6 вар

7 вар

8 вар

1

5

27,4

17,3

50,0

13,5

2

7

15

2

10

5,0

10,1

37,8

12,9

25

10

10

3

20

0,6

5,6

10,3

10,7

23

18

10

4

6

3,8

3,8

0,3

8,6

6

6

9

5

4

1,7

1,7

0,5

9,5

4

4

1

6

17

25,9

25,9

0,2

11,4

7

15

17

7

13

2,8

13,6

0,1

12,7

12

13

3

8

20

7,0

11,3

0,4

7,3

5

10

30

9

3

0,9

2,8

0,3

10,1

13

13

3

10

2

24,9

7,9

0,1

3,3

3

4

2


Тема 2. Оцінка стратегічного протистояння підприємств – конкурентів

1.  Метод порівняльної комплексної оцінки господарської діяльності

Господарську діяльність підприємства можна  охарактеризувати системою показників, тобто здійснити комплексний аналіз. При цьому одна група показників буде характеризувати ефективність використання основних фондів, інша - обсяг виконаної роботи, рівень продуктивності праці, якість робіт  і т.п. Як правило, в аналізі господарської діяльності розглядають кожну групу показників окремо, характеризують показники, розкладають їх на чинники, застосовують методи прямого детермінованого аналізу. Можна вирішити і зворотну задачу – характеризувати роботу підприємств кількома показниками. Наприклад, необхідно підвести підсумки роботи по господарствах відділення залізниці (таблиця 2.1, дані умовні).

Таблиця 2.1- Вихідні дані

Похожие материалы

Информация о работе