Расчетный лист (Учет оплаты труда), страница 29

Назва АРМа повинна формуватися по схемі: АРМ <назва посади кінцевого користувача>. Наприклад, АРМ бухгалтера з обліку готової продукції, АРМ бухгалтера з обліку праці та заробітної платні, АРМ бухгалтера з обліку основних засобів.

мета вирішення завдання;

Мета вирішення завдання – автоматизація конкретної функції управління <планування, обліку, контролю, аналізу>.

призначення завдання;

призначення завдання – формування і розрахунок наступних економічних показників: <перелік економічних показників, що розраховуються в завданні>. Цей перелік показників міститься у формах вихідних документів, що формуються в завданні. При цьому необхідно приводити коректну і повну назву кожного показника. Наприклад, показник "Об'єм випуску продукції цехом на місяць, кількість, штук" або "Об'єм реалізації продукції за місяць, сума, тис. грн.".

опис автоматизованого варіанту вирішення завдання

методи збору вхідної інформації і розрахунку вихідних показників, опис порядку формування вихідного документу на основі вхідних;

доцільність автоматизованого вирішення завдання.

Доцільність автоматизованого вирішення завдання обґрунтовується:

наявністю в базі даних необхідної інформації для вирішення даного завдання <указать якої информации>;

великим об'ємом обчислювальних і логічних операцій по обробці інформації <обґрунтувати великі об'єми, наприклад, значною номенклатурою продукції, кількістю споживачів продукції>.

1.2. Перелік об'єктів, при управлінні якими розв'язується завдання.

Зміст пункту:

перелік технологічних об'єктів управління, підрозділів підприємства, для управління якими використовується результатна інформація, сформована в завданні (споживачі інформації);

перелік посадовців цих підрозділів, функції яких автоматизуються.

1.3. Періодичність і тривалість вирішення завдання.

Зміст пункту:

календарні терміни формування і надання вихідної інформації;

Для облікових завдань указується, наприклад: «1-го числа місяця, наступного за звітним».

періодичність вирішення завдання (за зміну, за день, за п'ятиденку, декаду, місяць, квартал, півріччя, рік);

Періодичність вирішення завдання узгоджується з періодом, вказаним в заголовку вихідного документа (машинограми). Наприклад, періодичність: щодня, щомісячно, якщо в заголовку машинограми вказано: за день, за місяць.

обмеження за часом вирішення завдання (тривалість рішення).

Тривалість вирішення завдання залежить від об'ємів інформації, що вводиться, оброблюваної, від продуктивності процесора і швидкості роботи програми вирішення завдання. Тривалість указується в хвилинах.

1.4. Умови, при яких припиняється вирішення завдання автоматизованим способом.

Зміст пункту:

перелік умов, при яких завдання не може бути вирішене автоматизованим способом.

1.5. Зв'язки завдання з іншими завданнями АІС.

Зміст пункту:

схема інформаційних зв'язків завдання;

У схемі указуються джерела вхідної інформації, а також на виході – споживачі результатної інформації.

У центрі схеми розміщується символ «Процес» з вказівкою усередині коду завдання. На вході, зверху показуються джерела інформації, які формують вхідну інформацію для вирішення завдання. Назва джерела поміщається усередині символу. Це можуть бути назви підрозділу підприємства, контрагента, іншого завдання АІС, іншого АРМа, база даних даного АРМа або єдина база даних, суб'єкти зовнішнього середовища. На виході, внизу показуються одержувачі вихідної інформації. Назва одержувача поміщається усередині символу. Це можуть бути назви підрозділів, посадовців, інших завдань, інших АРМів.

При позначенні джерел і одержувачів інформації використовуються відповідні символи:

- підрозділ підприємства, посадова особа, стороння організація (контрагенти, банки, стат. управління і т.ін.)

                      - база даних (БД)

 
 


                      - процес вирішення завдання (усередині вказується код завдання)

Зв'язки позначаються лінією, якщо інформація передається без використання каналу зв'язку, і лінією-блискавкою, якщо інформація передається по каналу зв'язку.

опис інформаційних зв'язків завдання.

На лініях проставляються номери зв'язків, які описуються відразу під схемою.

1.6. Посади осіб і назви підрозділів, які визначають умови і часові характеристики вирішення завдання.

Зміст пункту:

посада особи;

назва підрозділу, в якому працює цей посадовець (указується начальник того підрозділу, в якому розв'язується завдання).

1.7. Розподіл дій між персоналом і технічними засобами при різних ситуаціях вирішення завдання.

Зміст пункту:

функціональний розподіл дій між всіма категоріями користувачів, споживачів інформації і технічними засобами в процесі вирішення завдання в діалоговому режимі з конкретизацією діалогу «Кінцевий користувач – ПК».

Розділ 2. «Вихідна інформація»

У розділі «Вихідна інформація» необхідно описати склад і структуру вихідних повідомлень, сформованих при вирішенні завдання (машинограм - МГ, відеокадрів - ВК, вихідних масивів)

2.1. Перелік і опис вихідних повідомлень.

Необхідно привести їхній опис за формою табл. 1.

Таблиця 1

Перелік і опис вихідних повідомлень

Ідентифікатор (код повідомлення)

Найменування

вихідного повідомлення

Форма представлення (МГ, ВК, масив)

Періодичність

видачі

Термін видачі і припустимий час затримки вирішення

Одержувачі

Призначення вихідної інформації

1

2

3

4

5

6

7

Код повідомлення повинний містити 7 знаків у відповідності з наступною структурою:

Вид інформації (п’ятий розряд) кодується так

Інформація

Вхідна

Збережена

Вихідна

Нормативна

1

2

3

Планова

4

5

6

Облікова (контролю, аналізу)

7

8

9

Цим 7-значним кодом кодуються всі документи в АІС як вхідні, так і вихідні. Для вихідних масивів, сформованих у задачі, приводиться літерний ідентифікатор (латинськими літерами), а не цифровий код. У графі 2 приводиться повне найменування машинограм (МГ) відеокадрів (ВК) або масивів.