Расчетный лист (Учет оплаты труда), страница 28

 

Наименование структурной единицы информации

Точность числового значения

Источники информации (документ)

Идентификатор источника информации

 

1

2

3

4

 

№ налоговой накладной

9(6)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Дата выписки налоговой накладной

99.99.9999

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Лицо (плательщик налога) - продавец

9(30)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Лицо (плательщик налога) - покупатель

9(30)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Индивидуальный налоговый номер продавца

9(12)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Индивидуальный налоговый номер покупателя

9(12)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Местонахождение продавца

X(100)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Местонахождение покупателя

X(100)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Номер телефона продавца

9(13)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

1

2

3

4

 

Номер телефона покупателя

9(13)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС (продавца)

9(8)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС (покупателя)

9(8)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Условие поставки

9(30)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Форма проведения расчетов

9(30)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Раздел

Х(3)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Дата отгрузки

99.99.9999

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Номенклатура поставки товаров (услуг) продавца

X(30)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Единица измерения товара

X(10)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

 

Количество

9(3)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

Цена поставки единицы продукции    (без НДС)

9(8,2)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

База налогообложения без НДС по ставке 20%

9(8,2)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

База налогообложения без НДС по ставке 20%

9(8,2)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

База налогообложения без НДС по ставке 20%

9(8,2)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

База налогообложения без НДС по ставке 20%

9(8,2)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

Общая сумма средств, подлежащих уплате

9(9,2)

Документ «Налоговая накладная»

0307701

ТЕОРИЯ

Методика розробки постановки завдання для його

автоматизованого вирішення в АІС

Процес переведення вирішення будь-якої задачі на ПК включає наступні обов'язкові етапи.

Перший етап – визначення мети автоматизації вирішення задачі, тобто що необхідно досягти в управлінні бізнесом в результаті автоматизованого вирішення задачі. Це можуть бути і ринкові цілі підприємства, і впровадження безпаперової технології управління, і впровадження систем електронного документообігу, електронної звітності. У будь-якому випадку автоматизацію вирішення задачі необхідно розглядати як складову і невід'ємну частину загальної концепції розвитку бізнесу підприємства.

Другий етап – розробка (вибір) методу автоматизованого вирішення задачі. Етап полягає в доказі і описі принципової можливості вирішення задачі, у визначенні складу вихідних показників, а також у виявленні вхідних даних для розрахунку вихідних показників, умов, закономірностей і системи обмежень для їх розрахунку.

Третій етап – розробка алгоритму завдання.

Четвертий етап – розробка прикладної програми вирішення задачі на ПК. додатку).

П'ятий етап – вирішення задачі на ПК. База даних наповнюється конкретними даними, завантажується в ПК розроблена програма і відповідне програмне забезпечення, здійснюється запуск програми, в результаті розраховуються вихідні показники, формуються і виводяться на друк або екран вихідні повідомлення, тобто забезпечується отримання результатів.

Шостий етап – аналіз одержаних результатів і ухвалення управлінського рішення.

Етапи перший і другий об'єднують комплекс проектних робіт, який носить назву "Постановка завдання".

Відповідно до РД 50- 34.698 – 90 [6] документ "Опис постановки завдання" містить три розділи:

1. Характеристика завдання.

2. Вихідна інформація.

3. Вхідна інформація.

Розділ 1. "Характеристика завдання" включає наступні пункти

1.1. Призначення завдання

Зміст пункту:

назва завдання;

його кодове позначення;

Кодове позначення завдань, що вирішуються в АІС, включає 4 знаки. Структура кодового позначення має вигляд:

ХХ          ХХ

                      Порядковий номер завдання в підсистемі

       Код підсистеми АІС

Тобто старші два розряди коду позначають функціональну підсистему АІС, до якої відноситься проектоване завдання, молодші два розряди – порядковий номер завдання в підсистемі. В АІС промислового підприємства підсистема "Бухгалтерський облік" позначена кодом 03, а завдання "Облік готової продукції", що відноситься до даної підсистеми, має код 0301.

складовою частиною якої підсистеми є завдання;

Слід вказати функціональну підсистему АІС, наприклад, підсистема бухгалтерського обліку.

на АРМі якого управлінського працівника розв'язується;