Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 2

4.Очевидно, подібна зміна позначиться на обсязі власних коштів (чим більше коштів направляти на виплату дивідендів, тим меншими будуть інвестиції у виробництво, тобто  в збільшення власних коштів):

                                      ВК` = ВК ± Δ,                                    (2.1.7)

где ВК` – нове значення величини власних коштів підприємства;

ВК – фактичне значення величинм власних коштів.

5.Оскільки капітал підприємства складають власні і позикові кошти, тоді:

К = ВК + ПК,                                                 (2.1.8)

де К – капітал підприємства;

ПЗ – позикові кошти.

Для збереження його фактичного значення необхідно змінити (збільшити або зменшити залежно від зміни власних коштів) також і величину позикових коштів. Тоді оптимальний розподіл капіталу на ВК і ПК буде наступним:

                                          К = ВК` + ПК`,                                          (2.1.9)

де ПЗ` – нове значення величини власних коштів, визначуване по формулі:

     ПЗ` = ПЗ ± Δ,                                         (2.1.10)

6.Для пошука значення величини Δ скористаємося наступним співвідношенням:

                                                                                    (2.1.11)

где МК – мобілізуючи кошти;

ИМК – імобілізірованні кошти.

Для визначення Δ запишемо (2.1.11) у вигляді:

                                                                                   (2.1.12)

або, те ж саме:

                                                                                (2.1.13)

Звідси Δ визначається так:

                                                                     (2.1.14)

Якщо Δ < 0, то підприємство завищило норму розподілу прибутку, заощадивши на величині ВК.

Якщо Δ >0, то норма розподілу занижена. Підприємство має зайві ВК, які краще було б направити на виплату дивідендів.

Політика адміністрації в розподілі прибутку тим краще, чим ближче значення Δ до нуля (Δ ≈ 0).

7.Щоб з’ясувати вплив нових значень ПК и ВК на рентабельність скористаємося формулою:

                                            (2.1.15)

где РВК – рентабельність власних засобів підприємства;

П – ставка податку на прибуток;

ЕР – економічна рентабельність;

ССВ – средня ставка відсотка за кредит.

Підставив в (2.1.15) замість фактичних значень ПК і ВК їх нові значення ПК` і ВК`, визначимо оптимальне значення РВК`:

                                              (2.1.16)

где РВК` – оптимальне значення РВК.

8. Дії адміністрації по розподілу прибутку вважатимемо оптимальними, якщо вдалося досягти не більше ніж 10-% відхилення фактичної величини власних засобів від розрахункового значення:

                                                                   (2.1.17)

Завдання № 2.1.

 Скориставшись даними, представленими в таблиці 2.1.1, оцінити дії адміністрації по розподілу прибутку:

1)  Визначити величину Δ по формулі (2.1.14).