Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 9

1.  Визначимо по рокам теперешню вартість грошових надходжень без урахування інфляції:

                                  Вт = ,                                          (2.2.14)

де Вт - теперішня вартість грошових надходжень без урахування інфляції, грв.;

Г -  грошові надходження, грв.;

К - коефіцієнт дисконтування без урахування інфляції;

Т  -  термін вкладення інвестицій, років.

1 рік Вт = грн.

2 рік Вт = грн.

3 рік Вт = грн.

4 рік Вт = грн.

2.  Визначимо загальну вартість грошових надходжень (без урахування інфляції).

II = 400 + 480 + 307,2 + 327,68 = 1514,88 грн.

3.  Збільшимо грошові надходження по рокам на рівень інфляції.

1 рік Гн = 500 + 5% = 525 грн.

2 рік Гн = 750 +5% = 787,5 грн.

3 рік Гн = 600 + 5% = 630 грн.

4 рік Гн = 800 + 5% = 840 грн.

4. Визначити по рокам теперішню вартість грошових надходжень з урахуванням інфляції:

                                                  Вт = ,                                        (2.2.15)

де Вт - теперішня вартість грошових надходжень з урахуванням інфляції, грв.;

Г  -  грошові надходження, грв.;

К  -  коефіцієнт дисконтування з урахуванням інфляції;

Т  -  термін вкладення інвестицій, років.

1 рік Вт =  грн.

2 рік Вт =  грн.

3 рік Вт =  грн.

4 рік Вт =  грн.

Визначити загальну вартість грошових надходжень (з урахуванням інфляції).

Гн = 452,59 + 562,95 + 403,61 + 463,93 = 1883,08 грн.

5. Визначити економічну доцільність виконання проекту шляхом порівняння вкладених інвестиції і доходу від реалізації проекту (з урахуванням інфляції та без).

П1 = 1514 - 2200 = -685,19 грн.

П2 = 1883,08 – 2200 = -316,92 грн.

Висновки: Розрахував усі показники, бачимо, що проект економічно недоцільний, тому що 685,19 гривень збитку без урахування інфляції та 316,92 грн. збитку з урахуванням інфляції це дуже маленьке значення для такої суми інвестицій, як 2200 грн.

2.3 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

2.3.1 Принципи прийняття інвестиційних рішень і оцінювання грошових потоків

Реалізація інвестиційних проектів потребує відмови від грошових коштів сьогодні на користь отримання прибутку в майбутньому.

Інвестиційний проект розглядається з точки зору техничного виконання, екологічної безпеки і економічної ефективності, під якою розуміється результат порівняно до отриманного прибутку і витрат, тобто визначається норма прибутку. Природно, що обирають проект, який передбачає найбільшу ефективніть.

Очевидно, що при наявності декількох різноманітних проектів можливо отримати рівний розмір прибутку, але ефективність цих проектів буде різною, оскільки на їх реалізацію потребує різних витрат. Оцінюючи ефективність інвестиційного проекту слід враховувати і ступінь ризику (предприємницький і фінансовий).

При існуванні необхідних передумов для інвестиційної діяльності керуючись наступними загальними принципами:

1)  Вибирають напрямки і об*єкти інвестиційних вкладень.

2)  Проводять розрахунок грошових потоків, які можуть забезпечити реалізацію інвестиційних проектів.