Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 8

1.  Виключимо з розглядання найменш рентабельний варіант (по критерію рентабельності ) :

                                                Р =  100 % ,                                        (2.2.11)

де Р - рентабельність вкладення інвестиції, %;

Д -  доходи від інвестиції, грв.;

І - інвестиції, грв.

1 варіант Р = 95/90*100=105,56

2 варіант Р = 90/91*100=98,9

3 варіант Р = 90/87*100=103,45

4 варіант Р = 100/95*100=105,26

5 варант Р = 100/99*100=101,01

2.  По залишившимся варіантам продисконтуємо доходи і інвестиції :

                                                   Ві =,                                     (2.2.12)

де Ві - вартість доходів (інвестиції ) з урахуванням інфляції і ризика, грв.;

К - коефіцієнт дисконтування;

Т - термін вкладення інвестицій, років

1 варіант 2005 р. Ві =грн.    2004р. Ві = грн.

3 варіант 2005р. Ві =грн.      2004р. Ві = грн.

4 варіант 2005 р. Ві =грн.   2004р. Ві = грн.

5 варіант 2005р. Ві =грн.     2004р. Ві = грн.

3.  Визначимо найбільш ефективний варіант вкладення інвестицій (по критерію прибутковості):

                                                     П = Д – І ,                                          (2.2.13)

де П -  прибуток від вкладення інвестиції (з урахуванням інфляції і ризика), грн.

 1 варіант П = 31,77 - 30,1 = 1,67 грн.

3 варіант П = 30,1 - 29,1 = 1 грн.

4 варіант П = 33,44 – 31,77 = 1,67 грн.

5 варіант П = 33,44 – 33,11 = 0,33 грн.                                                                                                                     

Висновки: Найбільш ефективним варіантом вкладення інвестицій при вказаному коефіцієнті дисконтування являється варіант № 1, тому що  його рентабельність дорівнюється 105,56 %,а це більше, ніж інші варіанти. Прибуток від вкладення інвестицій (з урахуванням інфляції і ризику) в першому варіанті більша ніж в інших, вона дорівнює 1,67 гривні.

Завдання № 2.2

Для виконання проекту необхідні початкові інвестиції. Визначити економічну доцільність виконання проекту 2-ма способами (без урахування інфляції -I і з урахуванням -II ) на основі дисконтної ставки, яка враховує і рівень інфляції (таблиця 2.2.2).

Таблиця 2.2.2

Показники

Значення

Початкові інвестиції, тис.грн.

2200

Дисконтна ставка, %

16

у т. ч. рівень інфляції, %

5

Грошові надходження по рокам :

1 рік

500

2 рік

750

3 рік

600

4 рік

800