Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 7

          (1 + i)n     

Він показує поточну вартість однієї грошової одиниці, яка повинна бути одержана в майбутньому. Значення цього множника табульовані.

При нарахуванні відсотків m раз в рік розрахунок поточної вартості проводиться по формулі:

                                                1

                   Р = S ------------- = S (1 + j/m)-nm                               (2.2.5)

                                        (1 + j/m)nm

Розглядаючи сучасну величину, необхідно звернути увагу на 2 її властивості. Одне з них полягає в тому, що величина відсоткової ставки, по якій проводиться дисконтування, і сучасна величина знаходиться в зворотній залежності, тобто, чем вища відсоткова ставка, тим менше сучасна величина за інших рівних умовах.

2.2.2 Моделі простих і складних відсотків

При розрахунку нарощування и дисконтування грошових коштів можуть використовуватися моделі простих і складних відсотків.

Простий відсоток є сумою, яка нараховується від початкової величини вартості вкладення в кінці одного періоду, визначуваного умовами вкладення засобів (місяць, квартал, рік). Розрахунок суми простого відсотка S в процесі нарощування вкладень проводять по формулі:

                              S = PV * k * t                                             (2.2.6)

Після закінчення кожного періоду інвестиція збільшується на величину kt. Тому майбутня вартість інвестиції FV з урахуванням нарахованих відсотків визначається по формулі:

                       FV – PV + S = PV (1 + kt)                                  (2.2.7)

Множник (1 + kt) є коэфіцієнтом нарощування простих відсотків.

При ррозрахунку суми простого відсотка в процесі дисконтування, або суми дисконту D, використовується формула:

                             D = FV – FV * 1 / (1 + kt)                               (2.2.8)

Складним відсотком називається сума, яка утворюється в результаті вкладення засобів за умови, що сума нарахованого простого відсотка не виплачується після кожного періоду, а приєднується до суми основного внеску і в подальшому дохід обчислюється із загальної суми, що включає також нараховані і неоплачені відсотки.

Нарахування складних відсотків з метою знаходження величини майбутньої вартості в інвестиційному аналізі називають компаундингом.

Розрахунок суми вкладення в процесі його нарощування по складних відсотках проводиться по формулі:

                                   FV = PV (1 + k)t                                      (2.2.9)

А в процесі дисконтування по формулі:

                    PV = FV / (1 + k)t  = FV * 1 / (1 + k)t                      (2.2.10)

Сума складного відсотка визначається як різниця між остаточною і первинною сумами внеску.

У фінансово-економічних розрахунках коефіцієнт (1 + k)t називають коефіциєнтом, або множником нарощування, а також ставкою відсотка, нормою прибутковості, нормою прибутка, а коефіциєнт 1 / (1 + k)t – коефіциєнтом дисконтування, дисконтною ставкою, дисконтом, обліковою ставкою. Очевидно, що обидва коефіцієнти зв’язані між собою, тому, знаючи один показник, можна визначити інший.

Для простоти обчислень розроблені спеціальні таблиці, за допомогою яких при заданих параметрах вказаних коефіцієнтів і періодів інвестування можна визначити поточну і майбутню вартість грошових коштів.

Завдання № 2.1

Розроблено 5 варіантів інвестицій і отримання доходу по ним, необхідних для технічного переозброєння фірми. Визначити найбільш ефективний варіант вкладення інвестицій при заданому коефіцієнті дисконтування (таблиця 2.2.1).

Таблиця 2.2.1

Показники

Інвестиції  :

1 варіант

90

2 варіант

91

3 варіант

87

4 варіант

95

5 варіант

99

Річні доходи :

1 варіант

95

2 варіант

90

3 варіант

90

4 варіант

100

5 варіант

100

Коефіцієнт дисконтування

0,2

Термін вкладення інвестицій, років

6