Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 15

Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунку беззбитковості проекту

Показники

Значення

Кількість вироблених і реалізованих виробів, тис. шт.

16,0

Виручка від реалізації, загальна, тис. грн.

425,0

теж одиниці продукції, грн.

36,0

Витрати на виробництво, загальні, тис. грн.

305,0

теж числі одиниці продукції, грн.

29,0

У тому числі:

оплата праці рабітників з нарахуваннями, грн.

13,0

матеріали, грв.

7,0

оренда обладнання, грн.

1,3

оплата праці управлінського персоналу, грн.

1,4

витрати на електроенергію, грн.

2,2

з них: на освіщення пріміщень (10%), грн.

0,35

на виробництво (90%), грн.

1,85

Витрати на реалізацію (комісійнні), грн.

0,85

Витрати на рекламу, грн.

2,0

Інші витрати, грн.

0,85