Стратегія розвитку і дивідендна політика. Оцінка вартості грошових коштів в часі. Управління інвестиційною діяльністю підприємства, страница 3

2)  Розрахувати прирости для ВК і ПК на основі формул (2.1.7) і (2.1.10).

3)  Визначити рентабельність власних коштів за допомогою формули (2.1.16).

4)  Розрахувати нову норму розподілу прибутку, користуючись формулою (2.1.5).

5)  Оцінити дії адміністрації по формулі (2.1.17).

Таблиця 2.1.1 – Початкові дані для оцінки дії адміністрації по стратегії розвитку і дивідендній політиці

Показники, грв.

Звітні дані, грв.

2004

2005

Балансовий прибуток, грв. БП

1500

4000

Норма розподілу, HP

0

0,1

Мобілізуючі кошти, грв. МК

2700

4080

Імобілізіровані кошти, грв. ІМК

1500

4800

Позикові кошти, грв. ПК

2400

3880

Власні кошти, грв. ВК

1800

5000

Податок на прибуток, %

30

30

Економічна рентабельність, % ЕР

54

176

Рентабельність власних коштів, % РВК

95

327

Середня ставка, % ССВ

20

30

1)  Визначимо  величину Δ по формулі 2.1.14:

2004р.                        грн.

2005р.                        грн.

В даному випадку Δ >0, тому норма розподілу занижена. Підприємство має зайві власні кошти, які краще було б направити на виплату дивідендів.

2)     За допомогою Δ визначимо нові значення величин ВК и ПК:

            2004р.                ВК` = 1800+300=2100 грн.

ПК` = 2400+300=2700 грн.

             2005р.                ВК` = 5000+200=5200 грн.

ПК` = 3880+200=4080 грн.

3)     Визначимо оптимальну рентабельність власних коштів:

2004р.             (68,6 %)

2005р.               (203,7 %)

4)     Виходячи з даних 2004 р. про норму розподілу і балансового прибутку, визначимо оптимальну  норму розподілу прибутку HP`:

          2004р.