Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 21

В процесі випарювання розчину КОН утворюються наступні речовини, приведені в таблиці 7.2, які відносяться до хімічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Таблиця 7.2 – Характеристика речовин, які утворюються при виробництві КОН.

Найменування речовини

Клас небезпечності

ГДК у повітрі робочої зони, за ГОСТ 12.01.007-88 [17],
мг/м3

КОН

3

4

7.1.3      Метрологічні умови вибрані відносно вимогам ГОСТ 12.1.005-88 [18] та ДСН 3.36.042-99 [19] з урахуванням категорії робіт по енерговитратам при виконанні відповідних технологічних операцій та періоду року. Вибираємо оптимальні параметри мікроклімату, які наведені у табл.7.4.

Таблиця 7.4 – Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія
робіт

Період року

Температура
оС

Відносна вологість, %,
не більш

Швидкість
руху повітря, м/с

Середньої важкості 2 б

Холодний

18-20

40-60

0,2

Теплий

21-23

40-60

0,3

Для забезпечення нормалізації параметрів мікроклімату передбачені наступні заходи: вентиляція та опалення в холодний період року. Відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств у щитових приміщеннях і прилягаючих до них тамбурам та коридорам вміст КОН не повинен перевищувати 4 мг/м3, що досягається за рахунок загально-обмінної та приточно-витяжної вентиляції згідно СНиП 2.04-05-91* [20]. Крім того проводиться герметизація обладнання, теплоізоляція теплообмінників.


7.1.4      У приміщенні цеха випарювання у світлий час доби використовується природне освітлення, у темний час – штучне. Природне освітлення – бічне,  двубічне, через бічні прорізи в зовнішніх стінах приміщення. Для штучного  освітлення  застосовується  вологозахищений світильник ПДВ-1 з розсіювачем на дві люмінесцентні лампи згідно ДБН В.25-28-2006 [21]. У цехах освітлення – освітлення загальне. Джерело світла – люмінесцентна лампа ЛД 80-4, тип освітлювача ПВЛМ 2x40.

Розряд та під розряд роботи – IV "в", коефіцієнт природного освітлення КПО (енIII) = 1,5 %, Еmin = 200 лк.

7.1.5      Основними джерелами шуму в цеху є механічне обладнання:
насоси, компресори. Відповідно ГОСТ 12.1.003-83* [22] припустимий рівень
норми шуму у виробничому приміщенні не більше 80 дБА.

Якщо рівень шуму перевищує припустимий рівень, то проводять заходи щодо його нормалізації згідно ДСН 3.3.6.037-99 [23]:

1)  поліпшення рівня експлуатації робочого обладнання;

2)  використання демпфуючих матеріалів;

3)  звукоізоляція устаткування кожухами.

7.1.6     Згідно з документом НАПБ А.0.01-1.01-95 [24] робоче приміщення по
пожежної та вибухопожежної небезпечності відноситься до категорії В, а
ступень вогнестійкості будівлі - II згідно ДБН В.1.1 - 7 - 02 [25].

Згідно ПУЄ - 87 [26] робоче приміщення по ступеню небезпечності ураження електричним струмом відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою. Тому що є можливість доторкання металевих конструкцій споруджень, які мають з'єднання з технологічних апаратів, а з іншого боку до металевих корпусів електрообладнання. Згідно з НПАОП 40.1 - 1.32 - 01 [27] клас зон П - II, П-II а.


7.1.7  Системи протипожежного захисту.

Відповідно до ГОСТ 12.1.004 - 91* [28] і ДНАОП 0.01-1.01-95* [29] пожежна безпека забезпечується системами запобігання пожежіі протипожежної   безпеки,   захисту,    а   також    організаційно-технічними заходами.

Заходи системи запобігання пожежі:

1)  застосування непальних речовин;

2)  обмеження кількості пальних речовин і їхнє розміщення;

3)  протипожежні розриви між будинками;

4)  періодична система приміщення і території;

5)  ізоляція пальних речовин.

Передбачено наявність внутрішнього та зовнішнього водопроводу з пожежними кранами, для повідомлення про пожежу – електрична пожежна сигналізація та телефонний зв'язок.