Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 17

Перемиканням перемичок забезпечується вибір діапазону зміни вхідних сигналів Блок ручного керування БРУ призначений для ручного, дистанційного перемикання інформаційних і керуючих кіл. Має чотири виконання.

Блок БРУ – У додатково до функцій блоку БРУ – 3К забезпечує індикацію положення регулюючого органу виконавчого пристрою. Блоки містять двох обмоткові поляризовані реле Р1 і Р2 з імпульсним керуванням, індикаторні лампи і кнопки керування (А, Б, М). Реле виконує функції перемикача на два положення з блокуванням стану..

Ручний задавач типу РЗД призначений для отримання від внутрішнього чи зовнішнього джерела опорної напруги уніфікованого сигналу змінюваної величини при дистанційному керуванні завданням регулятора. Системний модуль „Ручний задавач” (див. рис. 2.49) або у ведучому каскаді багато контурної АСР. При цьому Блок РЗД залежно від потрібного виду вихідного сигналу може бути підключений за чотирма варіантами.

Ручний задавач типу РЗД - К  з вмонтованим перемикачем поряд з функцією блоку РЗД забезпечує перемикання кіл керування виконавчими пристроями аналогічно блоку типу БРУ – 1К. Кола вихідного сигналу блоку РЗД – К гальванічно розподілені від інших кіл. Вид і діапазон змін вихідного сигналу визначаються зовнішніми з'єднаннями на клемній колодці.

5.2 Вибір каналів регулювання і контролю

Система автоматизації призначена для підтримки оптимальних параметрів роботи устаткування в процесі випарювання сульфату натрія. Це дозволяє подовжити термін роботи устаткування і зменшити витрату енергоносіїв. Функції спроектованої системи поділяються на дві групи: інформаційні і керуючі.

Інформаційні функції:

1)  контроль витрати гріючої пари;

2)  контроль температури;

3)  контроль витрати води.

4)  сигналізацію стану електродвигунів.

Керуючі функції:

1)  дистанційне керування включенням електродвигунів приводів транспортера, насосів і вентиляторів;

2)  автоматичнее керування витрати речовини на теплообмінниках

5.3 Вибір технічних засобів

На основі інформації наведеної в першому розділі систему автоматизації будуємо на базі комплексу агрегатних засобів АКЕЗР. Для виміру тиску використовуємо вимірювальний перетворювач САПФІР-22ДИ, принцип дії якого заснований на використанні тензоефекта в напівпровідниковому матеріалі. Вимірюваний параметр надходить у камеру вимірювального блоку, де лінійно перетвориться в деформацію чуттєвого елемента і зміну електричного опору тензорезисторів тензоперетворювача, розміщеного у вимірювальному блоці. Електронний пристрій перетворить цю зміну опору у вихідний сигнал. Чуттєвим елементом тензоперетворювача є пластина з монокристалічного сапфіра з кремнієвими плівковими тензорезисторами, міцно з'єднана з металевою мембраною тензоперетворювача. Граничні значення вихідних сигналів: 0 - 5 або 0 - 20 або 4 - 20 мА постійного струму.

Тому що температури в процесі  випарювання відносно невеликі, тому використовуємо термоелектричний перетворювач опору з мідним чуттєвим елементом ТСМ-0879, чуттєвий елемент якого являє собою бескаркасну обмотку з мідного дроту, покриту фторопластовою плівкою і поміщену в тонкостінну металеву гільзу з керамічним порошком, діапазон вимірюваних температур –50 - +250 .

Для виміру витрати використовується датчик-діафрагма камерна ДК-6, що являє собою тонкий диск із внутрішнім отвором, у залежності від витрати речовини змінюється величина перепаду тиску, що перетвориться перетворювачем САПФІР-22ДД у токовий сигнал.

Як вторинні прилади використані універсальні вторинні прилади «ДИСК-250», що дозволяють працювати із сигналами струму, напруги або опору.

Для регулювання подачі речовини у сушарку використовуємо електричний виконавчий механізм МЭО з заслінкою Ду50.

Крім контурів регулювання і контролю в даній роботі використовується дистанційне керування електродвигунами, керування виробляється натисканням на кнопку керування КУ-220-2, сигнал з якої надходить на тиристорний пускач ПБР-2М, струм, що комутується максимально, 4 А, вхідний сигнал постійного струму 24 В.