Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 18

Обрані прилади і засоби автоматизації зазначені в замовній специфікації, наведеній у додатку А.

5.4. Опис функціональної схеми автоматизації

Рисунок 5.1-Контур 1. Регулювання витрати

Для регулювання витрати рідини у теплообміннику, на трубопроводі  встановлюється діафрагма  “ДК-6” (поз. 1-1), перепад тиску на діафрагмі залежить від витрати і вимірюється дифманометром “Сапфир 22ДД”  (поз 1-2),принцип дії якого заснований на тензоефекті кристалів сапфіру. Він перетворює величину перепаду тиску в пропорційний електричний сигнал, який далі надходить на самопишучий прилад типу “Диск – 250”.Одночасно сигнал надходить на електронний імпульсний регулятор  серії  КАСКАД типу  “Р21” (поз. 1-4). На нього, також надходить сигнал про задану величину від за датчика РЗД (поз. 1-5). При розузгоджені цих сигналів регулятор виробляє регулюючий сигнал по пропорціонально-інтегральному закону. Цей сигнал через блок ручного керування  БРУ-У (поз. 1-6) надходить на тиристорний підсилювач потужності ПБР-2М (поз. 1-7). Останній керує підключенням напруги живлення до електродвигуна виконавчого механізму ЕСПА-02. Виконавчий механізм впливає на положення регулюючого органу, встановленого на трубопроводі подачі . Це призводить до зміни кількості тепла, що витрачається на нагрівання. Блок керування необхідний для можливості перемикання системи з автоматичного режиму на ручний режим керування.

Аналогічно функціонують інший контур регулювання (поз. 2-1 – 2-9)

5.5 Керування електродвигунами

Для керування включенням електродвигунів  насосів передбачено кнопки керування типа КУ (поз. 2-7,2-7,6-2,14-2,18-2,22-2,23-2,26-2,27-2), при натисканні на які відбувається спрацьовування магнітного пускача типу ПМЕ (поз. 2-8,1-8,6-2,14-1,18-1,22-1,23-1,26-1,27-1). Контакти пускача підключають чи відключають напругу живлення електродвигунів.

Рис. 5.2 Керування електродвигунами

Контроль витрати.

Витрата  вимірюється методом змінного перепаду тиску. Для цього на трубопроводі   встановлено звужуючий пристрій – діафрагму ДК-6 (поз.7-1,8-1,10-1,14-1,29-1,30-1). Перепад тиску на діафрагмі залежить від витрати і вимірюється дифманометром типу “Сапфир 22ДД” (позю7-1,8-2,

10-2,14-2,29-2,30-2), принцип дії якого заснований на тензоефекті кристалів сапфіру. Він перетворює величину перепаду тиску в пропорційний електричний сигнал, який далі надходить на самопишучий прилад типу “Диск – 250”.

Рис. 5.3 Контроль витрати 

Контур вимірювання рівня.

Рівень вимірюється гідростатичним рівнеміром типу “Сапфир-22ДГ” (поз. 3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2). Принцип дії, якого заснований на перетворенні гідростатичного тиску стовпа рідини тензоперетворювачем у електричний сигнал (рис. 5.4). Електричний струмовий сигнал на виході рівнеміра 0-5 мА, пропорційний величині рівня, далі надходить на вторинний самопишучий прилад типу “Диск – 250” (поз.3-3,4-3,5-3), що має сигналізуючий блок.

Рис. 5.4 Контур регулювання витрати

Контроль температури.

У якості датчика температури використовується термоперетворювач опору ТСМ - 0879 (поз.9-1 ), який перетворює зміну температури в зміну опору (рис. 2.7). Величина опору вимірюється вторинним приладом “Диск – 250” (поз.9-2 ).

Аналогічно побудовані контури 10, 11,12,13,14,15,17, 18,19,21,22,

Рис. 5.5 Контур регулювання температури

6 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

6.1 Обґрунтування необхідності розробки

Нова техніка та технологія, що розробляються і впроваджуються у виробництво, повинні давати корисний результат (ефект). Він може бути економічним, що виявляється в зниженні витрат підприємства на виробництво і збільшенні прибутку, а також соціальним, екологічним і ін.

Техніко-економічне обгрунтування – обов'язкова частина будь-якого інноваційного проекту, включає фінансову оцінку передбачуваних витрат і одержуваного результату, а також оцінку прибутковості проекту і, зрештою, економічної доцільності його розробки і впровадження.