Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 11

1*M3  AISI 316  0.50 mm  21/23pl 0.7 m?

pdes=5.0 barg   Tdes=30.0/25.0 °C  k=4895/4799 W/(m?*K)  Marg.=2%  Foul.=0.0(0.041)*10-4 m?*K/W 

Load=16.19 kW  LMTD=5.0 K

Water                1.40 m?/h  38.0<150 kPa   30.0 °C --> 20.0 °C                              1*5H + 1*6H

Water                1.39 m?/h  38.0<150 kPa   25.0 °C <-- 15.0 °C                              1*5H + 1*6H

Dp(p+co)=0.274 kPa  v(co)=0.382 m/s  NTU=2.00  Conn 1/1 36.0 mm         

Dp(p+co)=0.274 kPa  v(co)=0.381 m/s  NTU=2.00  Conn 1/1 36.0 mm 

Media                Temp.  Dens.            Sp.heat.   Cond.         Visc.

Water                 20.0      997.4             4.19          0.603          1.01

                           25.0      996.0             4.19          0.610          0.895

                           30.0      994.4             4.18          0.617          0.801

Water                 15.0      998.8             4.20          0.595          1.14

                           20.0      997.4             4.19          0.603          1.01

                           25.0      996.0             4.19          0.610          0.895

Temperatures

                                                                                Side 1         Side 2

Bulk                   30.0      19.9               m(ch)        255              255           

Wall                   28.0      17.9               v(neck)     1.49             1.48

Wall                   27.2      17.1               v(ch)         0.297          0.296

Bulk                   25.1      15.0               tau(wall)   70.7             70.8


4 ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ ТЕПЛОООБМІННИКІВ ВИРОБНИЦТВА З МАКСИМАЛЬНОЮ РЕКУПЕРАЦІЄЮ ЕНЕРГІЇ (ПІНЧ-АНАЛІЗ)

4.1 Потокові данні технологічної схеми

За результатами аудита схеми процесу випарювання були розраховані матеріальний і тепловий баланс, визначені значення матеріальних і теплових потоків. Ці потокові дані технологічної схеми наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 -  Потокові дані технологічної схеми

потоку

Назва

Тип

потоку

G,

кг/с

ТS, °С

ТT, °С

1

Конденсат 1

гарячий

0,976

163

90

2

Конденсат 2

гарячий

0,89

137

40

3

Конденсат 3

гарячий

0,98

81

25

4

Готовий прод.

гарячий

0,38

59

20

5

Тех. вода

холодний

1,11

30

75

6

Початковий розчин

холодний

3,33

15

107

Для визначення значення можливої рекуперації теплової енергії й цільових значень зовнішніх утиліт:  гарячих і холодних потоків, побудуємо температурно-ентальпійну діаграму.

Для цього необхідно знати потокові ентальпії :

DH 1=Q1= GF1·с F1·(TT-TS),                                                                         (4.1)

DH 2=Q2 = G2 ·с2·(TT-TS),                                                                                                                      (4.2)

DH3.1=Q3.1= G 3.1·с 3.1·(TT-TS),                                                                      (4.3)

DH 3.2=Q3.2 = G3.2 ·с3.2·(TT-TS),                                                                                                                      (4.4)

DH4=Q4= G 4·с 4·(TT-TS),                                                                                                                      (4.5)

де      DH1, DH 2 ,DH3.1 , DH 3.2 ,DH4  – потокова ентальпія потоків, кВт;

Q1, Q2,Q3.1 , Q3.2, Q4,– витрата тепла потоків, кВт;

с1, с2,с3.1 , с3.2,с4 –питома теплоємність речовини, кДж/(кг·К);

G1, G2,G3.1 , G3.2,G4 – витрата, кг/с;

TTи TS – цільова температура та температура постачання, °С.

Потокова ентальпія першого потоку дорівнює:

DH 1=299 кВт