Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 20

Зрем = 37260*0,1 = 3726 грн

Інші витрати:

Зін = 37260*0,05 = 1863 грн

Загальна сума річних експлуатаційних витрат:

Зекс = За + Зрем + Зін

Зекс = 35589+3726+1863 = 41178 грн

6.5 Фінансові результати впровадження проекту та показники економічної ефективності

При впровадженні пінч-системи вся одержана річна економія витрат (з урахуванням додаткових витрат по експлуатації) приводить до відповідного прирісту річної суми балансового прибутку підприємства, що можна розглядати як основний фінансовий результат впровадження системи. Таким чином, річний приріст балансового прибутку підприємства:

DПрб = DS – Зекс

DПрб = 1506398.2 - 41178 = 1465220.2 грн

де  ΔS – сумарна річна економія витрат за рахунок всіх чинників;

     Зекс – річні витрати по експлуатації пінч-технологій.

            Оскільки балансовий прибуток оподатковується, для підприємства більш важливим показником буде річний приріст чистого прибутку:

ΔПрч=ΔПрб – Нпр = ΔПрб*(1 – Пнп/100),

ΔПрч= 1465220.2*(1 – 25/100) = 1098915.15 грн ,

де  Нпр – податок на прибуток;

      Пнп – процентна ставка податку (в даний час складає 25%).

Річний приріст чистого прибутку як остаточний фінансовий результат впровадження пінч-системи є річним економічним ефектом від впровадження проекту.

Основний показник економічної ефективності розробленої пінч-системи – термін окупності капітальних витрат, що показує за скільки років разові капітальні вкладення окупляться за рахунок щорічного приросту чистого прибутку підприємства:

року

Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень показує, скільки гривень чистого прибутку щорічно приносить кожна гривня, вкладена в проект:

грн/грн


Таблиця 6.2 – Основні техніко-економічні показники проекту

Найменування

Значення

1. Витрати на устаткування, грн

18630

2. Витрати на проектування, грн

200000

3. Сума капітальних витрат, грн

237260

4. Річні експлуатаційні витрати, грн

41178

5. Річна економія витрат, грн

1591572,8

6. Приріст балансового прибутку підприємства, грн

1465220.

7. Приріст чистого прибутку підприємства, грн

1098915.15

8. Термін окупності капітальних витрат , років

0,2

9. Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень

4.6

Висновок: Отримані значення техніко-економічних показників говорять про те, що впровадження пінч-інтеграції до технологічного процесу –економічно доцільно.


7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1 Загальна характеристика проведення технологічного процесу

7.1.1   Охорона праці – це система організаційно-правових і соціально-
економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів тазасобів, направлених на забезпечення
працездатності людини в процесі праці.

Задача охорони праці полягає в тому, щоб звести до мінімуму імовірність травм і професійних захворювань з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці [15].

Процес випарювання розчину КОН зв'язаний з роботою апаратів, що мають значну температуру та тиск, роботою механізмів, що рухаються.

У роботі передбачені заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці у процесі випарювання розчину КОН.

7.1.2   Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що
виникають в технологічному процесі випарювання, приведені у табл.. 7.1 за
ГОСТ 12.0.003 -74*[16].

Таблиця 7.1 – Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів та їх джерела

Небезпечні (шкідливі) виробничі фактори

Джерела виникнення

Механічні

Рушійні частини машин і механізмів (насоси)

Підвищений рівень шуму
> дБА

Насоси, змішувачи, вентиляційні установки

Підвищений рівень напруги 220,
380 В

Електродвигуни апаратів, щит управління, сушильна шафа

Несприятливий мікроклімат (підвищена температура матеріалу та поверхні обладнання)

Підігрівачі, випарні апарати, паропроводи