Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 19

При впровадженні проекту підприємство несе разові (капітальні) витрати, пов'язані з розробкою проекту, а також з придбанням і установкою необхідного устаткування, засобів програмного забезпечення і т.п. При використанні інновацій підприємство одержує певний ефект, що виражається зазвичай прирістом прибутку. При розрахунку ефективності необхідно також враховувати додаткові річні витрати підприємства, пов'язані з експлуатацією нового устаткування. Додатковий прибуток підприємства за рахунок впровадження інноваційного проекту повинен в прийнятні терміни відшкодувати понесені підприємством витрати на реалізацію проекту.

Даний розділ присвячений техніко-економічному обгрунтуванню розробки і впровадження проекту пінч-інтеграції.

Дані для розрахунків:

Ціна природного газу                               1440 грн/1000м3

Витрати на проектування СА,                  Зп = 200000 грн.

6.2 Розрахунок річної економії підприємства

Для того, щоб визначити економічну ефективність пінч-інтеграції необхідно розрахувати економію, капітальні витрати та строк окупності капітальних витрат підприємства.

Проект пінч-інтеграції передбачає зменшення теплової потужності устаткування, що призводить до зниження річних витрат на енергоносії.

Для існуючого процесу теплова потужність, необхідна для нагріву усіх холодних потоків складає 1443МВт, а потужність, необхідна для охолодження гарячих потоків складає 929МВт.

Зробимо розрахунок вартості підведеного тепла на нагрів холодних потоків. Визначимо вартість 1кВт*рік енергії, що отримується за рахунок спалювання природного газу:

– кількість енергії що виділяється при спалюванні 1000м3 природного газу – 33,5 109Дж.;

– за допомогою стехіометричного рівняння розрахуємо вартість 1кВт*рік енергії:

33,5 Гдж     –    1440 грн

3600 8000 год  103     –     x грн.,

де 8000 год – кількість робочих годин на рік.

Звідси    x = 1238 грн.,   тобто 1кВт*рік коштує 1238 грн.

Вартість річної витрати енергії на підігрів усіх холодних потоків дорівнює:

Sг = 1238*210+1238*1233 = 1786434 грн

З літературних джерел відомо, що вартість енергії для охолодження складає 10% від вартості енергії на нагрівання, отже :

Sх = 1238*0,1*(299+359+230+41) = 115010,2 грн

Загальні річні витрати на енергоносії складають:

S = Sг +Sх = 1901444,2грн

Після розробки та впровадження пінч-технологій було отримано нові значення потужності гарячих та холодних утиліт, 316МВт та 31МВт відповідно. Зробимо перерахунок вартості енергії:

Sх = 316*1238 = 131228 грн

Sг = 1238*0,1*31 = 178643,4 грн

Загальні річні витрати на енергоносії складатимуть:

Sн= Sх + Sг = 395046 грн

Річна сума економії підприємства від зменшення витрат природного газу:

DS=S–Sн=1506398.2 грн

6.3 Розрахунок капітальних витрат підприємства

Склад капітальних вкладень підприємства:

1)  витрати на придбання теплообмінників;

2)  витрати на встановлення теплообмінників.

Для розрахунку витрат на обладнання можна використувати формулу:

К = А + Sм*Y

де К – вартість теплообмінника (придбання та встановлення);

     А –вартість встановлення, постійна – 28800 грн.;

     Sм – площа теплообмінника;

     Y – вартість квадратного метру, що залежить від величини площі:

до 3м2          –   3360 грн

3-5м2            –    3000 грн

більше 5м2  –   2700 грн

           Загальна вартість теплообмінників:

Зоб = (0.7+0.6+0.7+2.4+2+.05)*2700 = 18630 грн

Капітальні витрати при впровадженні проекту:

К = Зоб + Зп = 37260+200000 =237260 грн

6.4 Розрахунок річних експлуатаційних витрат

Розрахунок річних витрат при експлуатації системи проводиться по укрупнених нормативах в розрізі наступних складових:

          – амортизація (15% від суми капітальних витрат підприємства);

          – витрати на поточний ремонт (10% від загальної вартості устаткування);

          – інші витрати (5% від загальних витрат ЗОБ).

                    Оскільки використання теплообмінників не пов’язана з витратами електроенергії та розходних матеріалів, показник  Зм  не розраховується.

Амортизація:

За =237260*0,15 =35589 грн

Витрати на поточний ремонт: