Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 23

16. ГОСТ 12.1.007 – 88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.89.

18. ГОСТ 12.1.005 – 88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введен 01.01.89.

19 ДСН 3.3.6.042 – 99. санітарні норми мікроклімату виробничого
приміщення. – Київ, 2000.

20. СНиП 2.04.05 – 91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. – М: Стройиздат, 1993.

21. ДБН В.2.5 – 28 – 2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.

22. ГОСТ 12.1.003 – 83*. ССБТ. Шум. Общие требования
безопасности.– Введен 01.07.89.

23. ДСН 3.3.6.037 – 99. Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку. – Київ, 1999.

24. НАПБ А.0.01 – 1.01 –95. Нормативний акт пожежної безпеки. Визначення категорій будівель і споруд по вибухопожежній і пожежній
небезпеці. – К.: Будіздат, – 1996.

25. ДБН В.1.1. – 7 – 02. Пожежна безпека об'єктів будівництва. – Діє з 01.01.03.

26. Правила и устройства электроустановок. ПУЄ – 87, – М.:
Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

27. НПАОП 40.1 – 1.32 –01. Правила устройства електроустановок. Электрообо-
рудование специальных установок. –К.: Укрархстрой –информация, 2001.

28. ГОСТ 12.1.004 – 91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования. – Введен 01.07.95.

29. ДНАОП 0.01 -1.01 -95. Правила пожежної безпеки в Україні. – Діє з 22.06.05.

30. Закон України «Про охорону навколишнього оередовииа». -

Введен 01.07.1991 р.


Додаток

Додаток А: Специфікація на засоби автоматизації

Позиція

Найменуваня параметра

Найменування і характеристика приладу

Тип, модель

Кільк.

Завод

виготовлювач

ціна рн...

1

2

3

4

5

6

7

1-1,2-1,

7-1,10-1

14-1,28-1

29-1,30-1

Витрата

Діафрагма камерна

ДК6

7

Харківське АТ СП «Манометр»

60

1-2,2-2

7-2,10-2

14-2,28-2

29-2,30-2

Перетворювач перепаду тиску

«САПФІР-22ДД»

7

Харківське АТ СП «Манометр»

200

1-3,2-3

7-3,10-3,

14-3,29-3

28-3,30-3

Вторинний

прилад

«Диск-2504»4121

7

АО Московский завод тепловой автоматики

200

1-4,2-4

Регулятор

Р21

2

6240

1-5,2-5

Задатчик

ЗУ11

2

26

1-6,2-6

Блок ручного керування

БРУ-У

2

Московський завод теплової автоматики

50

1-7,2-7

Безконтактний  реверсивний пускач

ПБР-2М

2

Московський завод теплової автоматики

7

10-1,11-1

12-1,13-1

14-1,15-1

17-1,18-1

19-1,21-1

22-1

Температура

Термометр опору

ТСМ-0879

11

Луцьке науково-виробниче об’єднання «Электротермия»

40

10-2,11-2

12-2,13-2

14-2,15-2

17-2,18-2

19-2,21-2

22-2

Вторинний прилад,що реєструє

«Диск-250»4121

11

АТ Московський завод теплової автоматики

1200

1

2

3

4

5

6

7

3-1,4-1

5-1

Рівень

Перетворювач перепаду тиску

«САПФІР-22ДГ»

3

Харківське АТ СП «Манометр»

1200

3-2,4-2

5-2

3-3,4-3

5-3

Вторинний прилад

«Диск-250»

4121

3

АТ Московський завод теплової автоматики

1200

Пускова і сигнальна апаратура

HL1-3

Сигнальна  лампа

ЛС220

3

АТ Московський завод теплової автоматики

3

Магнітний пускач

ПМЕ-2

7

АТ Московський завод теплової автоматики

86

Кнопка керування

КУ-220-2

7

АТ Московський завод теплової автоматики

15