Дослідження процесу випарювання їдкого калію, аналіз його виробництва, страница 16

Система приладів КОНТУР призначена для побудови різних систем автоматичного регулювання і містить також групи приладів першої (КОНТУР) та другої (КОНТУР-2) черги. При цьому група приладів першої черги з 1984 р. знята з виробництва і замінена багатофункціональними регуляторами комплексу КОНТУР-2. До цього комплексу входять регулювальні прилади серії РС 29М з імпульсним виходом.

Елементна база приладів – аналогові інтегральні мікросхеми, тиристори, мікросхеми аналого – цифрового перетворення, цифрові індикатори. Функціональна структура приладів більшості виконань може легко змінюватись за допомогою перестановки перемичок на спеціальному комутаційному полі (ПК), що дозволяє формувати вихідний сигнал за одним із вищенаведених законів регулювання.

Застосуванню технічних засобів пневмоавтоматики сприяє насамперед їх висока надійність, пожежо- і вибухобезпечність, простота конструкції і експлуатації, можливість  використання в окремих умовах агресивного середовища. Однак низька бистродія і порівняно з електричними невелика дальнодія (до 300 м) дещо обмежує зону застосування пневматичних пристроїв регулювання. Пристрої комплексу СТАРТ побудовані на універсальних елементах промислової пневмоавтоматики (УСЕППА), яку утворюють вторинні прилади, регулятори і функціональні пристрої. Система елементів УСЕППА містить: пневмоопори (постійні, змінні, керуємі), пневмокамери, пневмоємності, пневмопідсилювачі (елементи порівнювання три мембранні і п’ятимембранні), пневмоповторювачі, пневмореле, задавачі, кнопки, тумблери, ячейки пам’яті, перетворювачі та ін. Ці елементи, що утворюють пневматичні пристрої, монтуються на платі з органічного скла. Остання  кріпиться до металевого каркасу і закривається кожухом з удароміцного полістиролу. Зв’язок між елементами здійснюється крізь канали у платі. Регулятори за допомогою штекерного роз’єму встановлюються на вторинному приладі ФК 0071 (ПВ10.1Э) чи ФК 0072 (ПВ 3.2). У разі установки регулятора безпосередньо на об’єкті біля датчиків чи у виконавчого механізму для монтажу використовують додаткову деталь “гніздо”, за допомогою якої до регулятора підводять лінії зв’язку. Регулятор може бути настроєним як на прямий (з підвищенням параметра регулювання тиск у вихідній лінії регулятора збільшується) так і на зворотний напрямок дії. За допомогою регуляторів можлива реалізація всіх перелічених у попередніх розділах алгоритмів регулювання.

Живлення приладів здійснюється сухим очищенням від пилу і мастила повітрям тиском 140 ± 14 кПа через стабілізатор тиску (СДВ) і фільтр (ФВ) повітря, або пристрій, що поєднує обидві ці функції (ФСДВ). Тиск повітря до стабілізатора звичайно складає діапазон від 0,3 до 0,6 МПа. Діапазон зміни інформаційних (вхідних і вихідних) пневмосигналів складає 20 – 100 кПа. Дискретні сигнали (лог. “0” і лог.”1”) відповідають тиску 0 – 10 кПа і від 110 кПа до значення тиску живлення. Лінії зв’язку поміж пристроями повинні бути з’єднані за допомогою мідних, латунних, пластмасових чи алюмінієвих трубок діаметром 8 чи 6 мм з товщиною стінок 1 мм. При цьому необхідна перевірка ліній на герметичність.

Комплекс технічних засобів АКЕЗР першої черги у порівнянні з іншими має два конструктивних виконання: приладне (з індексом П) і шафове (з індексом Ш). У приладному виконанні кожний блок містить автономне джерело живлення і поміщений в індивідуальний кожух, розрахований на щитовий утоплений монтаж. У шафовому виконанні блоки мають вигляд вставного субблоку, призначеного для установки в блочні вставні каркаси, які потім монтуються в шафах.

Блок регулювальний імпульсний РБИ – МП(Ш) являє собою трипозиційний релейний підсилювач сигналу відхилення регульованої величини з інерційним від’ємним зворотним зв’язком та безконтактними ключами.

За допомогою ключів здійснюється керування виконавчим пристроєм вихідними логічними сигналами (Q). Застосовується в АСР для формування ПІ – закону регулювання разом з виконавчим механізмом сталої швидкості.