Електронні апарати як об'єкт виробництва, страница 2

Великі просторові масштаби (що вміщують континентальний, глобальний та космічний) ведуть до просторового розподілу апаратури, яка складає єдині РТС, що входять до РТК. Це є джерелом великих діапазонів та швидкостей зміни різноманітних збуджувальних впливів, які одночасно впливають на різні складові частини єдиної РТС, що працює в цей час. При цьому часто апаратура однієї і тієї ж самої РТС, що виконує відповідальні функції, розташована на різних типах об'єктів: стаціонарних пунктах та рухомих наземних, надвод них та підводних об'єктах,атмосферних, космічних, інопланетних, та навіть міжгалактичних об'ємах, переносній апаратурі та ін, Для різних тилів об'єктів існують вимоги на умови роеташуванш апаратури. Всілякі комбінації електро магнітних, теплових, радіаційних, віброакустичних та інших впливів на апаратуру повинні бути обов'язково прийняті до уваги при проектуванні та виборі оптимальних технологічних процесів (ТП) її виготовлення. При хідно вказати, що, оскількі можливості та обмеження різних процесів виготовлення ЕА значною мірою визначають особливості їх функ ціонування в призначених умовах, перед конструктором та технологом стає завдання: приймати активну участь на усіх етапах їх проектування, створення та впровадження у виробництво.     •

Об'єктивною тенденцією вдосконалення конструкцій ЕА є постійне зростання складності ЕА, що пояснюється розширенням кола задач, що вирішуються, при одночасному підвищенні вимог до ефективності їх роботи. Ускладнення схемних та конструкторських рішень, функціональних зв'язків разом з значним зростанням кількості елементів в ЕА складає великі труднощі при їх виробництві, особливо при складанні та монтажі, а також налагодженні та регулюванні.

Конструктивно - технологічні особливості ЕА вміщують функіонально  вузловий принцип конструювання, технологічність, мінімальні габаритно-масові показники, ремонтоздатність, захист від зовнішніх впливів. До поняття надійність функціонування входить: вірогідність безвідмовної роботи; середній час напрацювання на відмовлення; середній час відновлення працездатності, довговічність та ін. Специфічні умови забезпечення високої надійності ЕА та заданих характеристик в умовах експлуатації обумовлюють високі вимоги до якості матеріалів, що використовуються, обладнання та до ТП виготовлення ЕА.

Крім того, виробництво ЕА повинно бути економічно ефективним. При проектуванні ТП слід передбачити скорочення тривалості та трудомісткості етапу підготовки виробництва, капітальних витрат, кількості складних та трудомістких операцій, використання мінімальної кількості одиниць обладнання, максимального числа стандартних, уніфікованих та типових складальних одиниць, функціональних вузлів ЕА, а також передбачити виготовлення мінімальної кількості складальних одиниць.

Суть функціонально - вузлового принципу конструювання ЕА полягає в об'єднанні функціонально завершених схем в складальні одиниці та їх модульній компоновці. Базові конструкції апаратури мають кілька рівнів модуль-ності, які передбачають об'єднання простих модулів у більш складні.

До модулів першого рівня відносяться інтегровані мікросхеми (ІС), модулями другого рівня є типові елементи складання (ТЕС) або чарунки, друковані плати, які конструктивно та згідно з електричною схемою об'єднують ІС та електрорадіоелементи (ЕРЕ).

До модулів третього рівня відносять блоки (панелі), які за допомогою плат та каркасів об'єднують чарунки в конструктивни вузол. Модулем четвертого рівня є рама (конструктивний вузол - каркас рами. одулем п'ятого - стійка (конструктивний вузол- каркас стійки).