Електронні апарати як об'єкт виробництва, страница 11

Виготовлення елементів конструкцій ЕА здійснюється комплексом технологічних процесів основу яких складають такі виробництва: заготівельне, механічної обробки, каркасно- складальне, гальванічне, монтажно- комута-ційнних основ, лакофарбове, настроювальне, контрольно- дослідне. Склад технологічного обладнання та технологічного оснащення розглядатимемо, виходячи з профілю цехів виробництва ЕА.

Заготівельні цехи оснащені обладнанням для отримання заготовок із стандартних профілів та листів (заготовки для механічних цехів, заготовки для виготовлення друкованих плат, заготовки для складання каркасів, блоків, рам, стійок та ін.). Різання листових та розмотування рулонів металевих та неметалевих матеріалів ведуть в основному гільйотинними та роликовими ножицями. Неметалеві матеріали завтовшки 2,5 мм і більше ріжуть на спеціальних верстатах дисковими пилками, фрезами, а також абразивними відрізними колами.

Холодна штамповка є одним із основних методів отримання деталей у виробництві ЕА (50-70% деталей отримують холодною штамповкою; трудомісткість штампованих деталей, незважаючи на це, складає усього 8...10% загальної трудомісткості виробництва). Частіше за все штампувальні цехи оснащені ексцентриковими та кривошипними пресами простої або подвійної дії, які відносяться до категорії універсального обладнання. У виробництві ЕА широке застосування отримав метод поелементаої штамповки, який полягає в послідовній обробці простіших елементів деталей (ділянок зовнішнього контуру, внутрішніх отворів, пазів тощо) на змінних штампах координатно-револьверних пресів, універсально-складальних штампах, В останні роки в хо-лодноштампувальне виробництво з успіхом впроваджують промислові роботи. Вони дають змогу механізувати допоміжні операції (подачу смужок, стрічок та заготовок складної форми, знімання та облік деталей тощо) з обслуговування пресів, перетворити універсальні преси в комплексно-автоматизовані агрегати.

Ливарний цех, цех виготовлення виробів з пластмас мають високопродуктивні машини для литва та пресування, преси-автомати. Це обладнання дає змогу отримувати заготовки з мінімальними припусками на механічну обробку.

Використання механічної обробки деталей зняттям стружки у виробництві ЕА все ще широко розповсюджене (36...37% від загальної трудомісткості виробів). З переходом на виготовлення апаратури нових поколінь змінюється якісний вміст механічної обробки, вона стає більш прецизійною. Механічні цехи оснащені переважно токарними верстатами, автоматами, універсальними фрезерними та свердлильними, шліфувальними верстатами та ін.

Механізація та автоматизація в механічних цехах ведеться за такими на-прямками:

1 )максимальне використання токарних автоматів, холодновисадочних автоматів та токарно-револьверних верстатів, доведення їх застосування до 50% від загальної трудомісткості механічної обробки цеху;

2)впровадження верстатів з числовим програмним керуванням та утво рення на їх базі автоматизованих систем керування ТП з використанням про мислових роботів для механізації допоміжних операцій;

3)оснащення універсальних верстатів механізмами, які працюють як швидкодіючі затискні пристрої, автоматичних завантажувальних, контрольновиміровальних та інших пристроїв;

4)організація для визначених груп деталей невеликих поточних ліній (мікропотоків) з замкнутим циклом обробки;

5)механізація операцій допоміжного виробництва: транспортування де талей, збирання стружки, складування та видачі напівфабрикатів, інструмента, технічної документації, диспетчерського контролю за роботою обладнання.

Після механічної обробки на поверхні деталі залишаються забруднення, без видалення яких неможливо виконати наступні технологічні операції, в тому числі нанесення струмопровідних та захисних покриттів. Якісне очищення деталей забезпечує отримання завданих параметрів функціональних вузлів. Ще більш складними є питання промивки складених вузлів та блоків апаратури, видалення залишків паяльних флюсів та інших забруднень, які впливають на надійність апаратури. Вдосконалення технології очищення поверхонь деталей та промивка вузлів ведеться в останні роки по шляху заміни вибухонебезпечних, легкозапалювальних та токсичних органічних розчинів водними розчина-