Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 18

Вибрані значення вказаних параметрів наводять у таблиці 8.4:

Таблиця 8.4 - Характеристика освітлення

Найменування приміщення

Площа

підлоги,

м2

Розряд зорової роботи

Освітлення

природне

штучне

Вид освітлення (бокове, верхнє)

КПО, %, eHIV

Нормована освітленість, Еmin, лк

Виробничій цех

700

IV

Однобічне - бокове

1.35

200

8.3.5 Шум

Основним джерелом шуму в цеху є реактор і  змішувач. Рівень звуку та еквівалентний рівень звуку для даного цеху 80 дБА [24].

8.4 Електробезпека

Розглянутий цех по виробництву лаку ПФ-171 відносять до ІІ класу із підвищеною небезпекою. Род струму – змінний. Напруга в мережі 220 – 380 В, частота промислова – 50 Гц, режим нейтралі живлячої мережі – трифазна чотирьохпровідна мережа з заземленою нейтралью. Передбачається занулення [26].

8.5  Пожежна безпека

Пожежна безпека забезпечується системою запобігання пожежі, системою пожежного захисту [27] і організаційно-технічними заходами.

Категорія приміщення по вибухо-пожеженебезпеці – А[28], а ступінь вогнестійкості, яку повинна мати будівля - II [29].

Із можливих елементів системи пожежного захисту обов'язковими є первинні засоби пожежогасіння [19]. Перелік обов'язкових засобів пожежогасіння наведен у таблиці 8.5:

Таблиця 8.5 - Перелік обов'язкових засобів пожежогасіння

Приміщення

Площа, м2

Первинні засоби пожежогасіння (тип)

Кількість, шт.

Цех фарбування

700

Порошкові ВП– 1, ВПС – 6, ВПС – 10

Вуглекислотні ВВК – 2, ВВК – 5, ВВК - 8

3

4

Можливе утворення електростатичних зарядів, тому застосовуються засоби колективного захисту (заземлення технологічного обладнання, зволоження навколишнього середовища і матеріалів, застосування антистатичних речовин і ін.) [31].

Будівлі і споруди підлягають блискавко захисту у відповідності з [32]. Категорія устрою блискавко захисту, виходячи з масштабів можливих руйнувань або збитків, - I. Використовується як захист від прямих ударів блискавки і її вторинних виявів (електростатична і електромагнітна індукції) заземлення всього обладнання по контуру.

8.6 Охорона навколишнього середовища

В цеху по виробництву лаку ПФ-171 має місце викид у атмосферу парів розчинника, а також стічні води після азеотропного обладнання. Передбачаються слідуючи методи очистки [33]:

- стічні води отстаювання і нейтралізація.

- викиди в атмосферу – термічне дожигання.

Фільтри після використання підлягають термічному дожиганню.


ВИСНОВКИ

У даному дипломному проекті на тему «Проект виробництва алкідного лаку ПФ – 171 потужністю 1000 т / рік» розроблена технологія виробництва лаку та одержані результати.

Докладно освітлені питання синтезу алкидних лаків, показаний хімізм усіх стадій виробництва алкидних лаків і смол.

Обране устаткування з обліком необхідної виробничої потужності потреби в лаку ПФ – 171, 1000 тон / рік.

Обраний азеотропний метод синтез лаку, що дозволяє скоротити тривалість процесу. Передбачений плавитель фталевого ангідриду, який дозволяє скоротити втрати дорогої сировини й зменшити енерговитратні на синтез.  Зменшені енерговитрати за рахунок впровадження обігріву реактора ВОТ.

Проведені матеріальні, теплові й економічні розрахунки.

Розглянуті питання охорони праці.

Економічні розрахунки, вказують на ефективність інвестицій у проект виробництва лаку ПФ-171.


СПИСОК  ДЖЕРЕЛ  ІНФОРМАЦІЇ

1.  Гайдук А. Н. Переросподіл на ринку продовжується // Хімексперт. – 2008. - №5(6). – С.59-64.

2. Паттон Т.К. Технологія алкідних смол. Складання рецептур і розрахунки: Пер. с англ . — М.: Хімія, 1970 . – 138 с.

3. Сорокін М.Ф., Кочнова З.А., Шоде Л.Г. Хімія і технологія плівкоутворюючих речовин: Підруч. для вузів . — 2-е вид., перераб. і доп. — М. : Хімія , 1989. — 480 с.

4. Солодова Л.К. Гондарев С.В. Сьоміна Р.А. Швидковисихаючі алкідні лакофарбові матеріали // Лакофарбові матеріали і їх застосування. —2003. — № 2-3. — С.52 – 55.