Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 13

Втрати тепла складаються з тепловтрат неізольованої поверхні апарата (кришки), ізольованї циліндричної поверхні й поверхні, укладеної в кожух, куди подається ВОТ.

Габарити апарата:

- h1 – висота кришки апарата, дорівнює висоті днища, м, 0,450;

- h2 – висота ізольованої циліндричної частини апарата, м, 0,784;

- h3 – висота кожуха на циліндричній частині апарата, м, 1,58;

- Dап – внутрішній діаметр апарата;

- Rкр – радіус сфери кришки апарата, м, 1,8.

Ізольована поверхня кришки

Втрати тепла від неізольованої кришки апарата

tВ =291 K (18 °С)

рівняння, що описує тепловтрати з боку стінки,

де      q – втрати  тепла з 1 м2 поверхні в годину;

          λст – коефіцієнт теплопровідності сталі Х18Н12Т при 443 К, рівний 63,4785 кДж/м·град·год;

          δ – товщина стінки апарата 0,01 м.

де α1 – коефіцієнт тепловіддачі від стінки реактора до повітря

Коефіцієнт тепловіддачі від ізольованої стінки реактора до повітря α2 кДж/м2·град·ч.

де  λиз – теплопровідність ізоляції, дорівнює 0,3771 кДж/м·град·год;

          δ – товщина стінки апарата 0,1 м.

Втрати тепла ізольованою циліндричною поверхнею

Втрати тепла від напівтрубної сорочки.

Поверхня реактора, укладена в кожух:

де  α3 – коефіцієнт тепловіддачі від сорочки до повітря;

          τ – час, год.

 Для обдува сорочки застосовують повітря с початковою температурою tН=291 К (18 °С) і нагрівають до температури tкон=310 К (45 °С), V – швидкість руху повітря 1 м/с. Середня температура повітря

Температура сорочки приймаємо рівною 328 К (55 °С). Коефіцієнт тепловіддачі для стінок, уздовж яких рухається повітря, рівний:

Тоді тепло, що витрачається на стадії нагрівання, можна виразити формулою:

6.2.2 Стадія витримки

Час витримки τ=2,5 ч. Тепло витрачається на компенсацію втрат тепла від реактора в навколишнє середовище.

Тепло, що губиться неізольованою кришкою апарата

Тепло, що губиться ізольованої циліндричною поверхнею

Тепло, що губиться кожухом

Загальна кількість тепла, що губиться на стадії витримки:

6.2.3 Стадія нагрівання фталевого ангідриду й ксилолу

 Через те, що ФА подається в реактор у расплавленом виді, відпадає необхідність охолоджувати вміст реактора. У цій стадії тепло витрачається на нагрівання ФА й ксилолу, на втрати тепла в навколишнє середовище. Фталевий ангідрид подається в реактор з температурою рівної 458 К (185 °С) та нагрівається до температури поліконденсації 493 К (220 °С). Ксилол завантажується з температурою 293 К (20 °С) і нагрівається до температури кипіння 418 К (145 °С).

Тривалість нагрівання τ=1,7 години.

Втрати тепла кришкою

Тепло, що губиться ізольованої циліндричною поверхнею

Тепло, що губиться кожухом

Загальна кількість тепла, що губиться на стадії витримки:

6.2.4 Стадія витримки

Тривалість стадії поліконденсації дорівнює 6 годин. Температура витримки 493 К (220 °С). У цій стадії тепло витрачається на випар ксилолу й реакційної води, що утворюється в результаті реакції й із ксилолом утворюючої азеотропну суміш, а також на компенсацію втрат тепла в навколишнє середовище.

Кількість ксилолу, що бере участь в азеотропній суміші, дорівнює : 60% води – 40% ксилолу = 80,34 – х, х=54 кг [14]. Циркуляція ксилолу ухвалюється 5 раз за годину. Тоді кількість ксилолу в азеотропній суміші складе 54·5·6=1620 кг. Ксилол надходить із розділової посудини з температурою 343 К (70 °С) теплоємність азеотропної суміші розраховується по формулі:

де mм, mп – маси реагентів, кг.

Теплота випару азеотропної суміші

де  r – схована теплота випару, для води рівна 2258,42 кДж/кг, для ксилолу 343,58 кДж/кг. Температура кипіння азеотропної суміші дорівнює 365 К (92 °С). Кількість азеотропної суміші = 80,34+54=134,34 кг.

Тепло, що йде на нагрівання азеотропної суміші

Тепло, затрачуване на випар азеотропної суміші

Тепло, що йде на нагрівання циркуляційного ксилолу

Тепло, затрачуване на випар ксилолу,

Втрати тепла кришкою реактора

Втрати тепла циліндричною стінкою апарата

Тепло, що губиться кожухом

Загальна кількість тепла, що губиться на стадії витримки:

Тепло, що витрачається на весь цикл