Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Звіт до ДП:  70  с.,   2  рис.,   19  табл.,      37     джерел,  2   додатки.

Ключові слова: ЛАК, ЛЬНЯНА ОЛІЯ, ПЕНТАЕРИТРИТ, ФТАЛЕВИЙ АНГІДРИД, РЕАКТОР, КСИЛОЛ.

Об’єктом проектування є технологічний процес виготовлення лаку ПФ-171.

Метою проекту є вдосконалення технологічного процесу виробництва пентафталевого готового лаку ПФ – 171.

У даному дипломному проекті проведено аналіз літературних даних, обґрунтовано технологічну схему виробництва лака  ПФ - 171, виконані розрахунки рецептур, матеріальні та теплові розрахунки, розглянуті питання охорони працi та навколишнього середовища, оцінена ефективність запропанованих рішень.

Ключевые слова: ЛАК, ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, ПЕНТАЕРИТРИТ, ФТАЛЕВЫЙ АНГИДРИД, РЕАКТОР, КСИЛОЛ.

Объектом проектирования является технологический процесс изготовления лака ПФ-171.

 Целью проекта является усовершенствования технологического процесса производства пентафталевого готового лака ПФ – 171.

В данном дипломном проекте проведен анализ литературных данных, обоснована технологическая схема производства лака  ПФ - 171. произведены расчеты рецептур, материальные и тепловые расчеты, рассмотрены вопросы охраны труда и окружающей среды, оценина эффективность предложенных решений.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ММР – молекулярно – масовий розподіл;

ММ – молекулярна маса;

Мас. – масові відсотки;

ПФ – пентафталєвий;

ФА – фталевий ангідрид;

ПК – поліконденсація;

Пк – покриття;

ЛФМ – лакофарбовий матеріал;

ВОТ – високотемпературний органічний теплоносій;

ЛЗР – легко запалювальна рідина.


ЗМІСТ

ВСТУП5

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД7

1.1. Класифікація алкідних смол і лаків на їх основі7

1.2. Структура алкідного олігомера7

1.3. Синтез алкідів8

1.3.1. Метод алкоголізу10

1.4. Процес плівкоутворення лакофарбового матеріалу на основі алкідних олігомерів13

1.5. Застосування алкідних олігомерів16

2. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ВИРОБНИЦТВА, ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА УСТАТКУВАННЯ19

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ, СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВПРОДУКТІВ22

4. ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБРАНОГО УСТАТКУВАННЯ27

5. МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ УСТАТКУВАННЯ30

5.1. Аналіз рецептури лака ПФ-17130

5.2. Розрахунок  матеріального  балансу процесу  виробництва  матеріалу30

5.3. Розрахунок потреби у сировині35

5.4. Норми технологічного режиму37

5.5. Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного обладнання39

6. ТЕПЛОВІ РОЗРАХУНКИ40

6.1. Розрахунок теплового ефекту реакції40

6.2. Тепловий розрахунок реактора43

6.3. Тепловий розрахунок реактора – програма51

7. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА53

8. ОХОРОНА ПРАЦІ ТТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА58

8.1. Загальні питання охорони праці58

8.2. Організація управління охороною праці на хімічному підприємстві по виробництву лака ПФ-17158

8.3. Промислова санітарія61

8.4. Електронебезпека63

8.5. Пожежна безпека63

8.6. Охорона навколишнього середовища64

ВИСНОВКИ65

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ66

Додаток А67

Додаток Б 68


ВСТУП

Швидкий розвиток лакофарбової промисловості передбачає усе більш широке використання нових видів сировини, зокрема чисельних і різноманітних синтетичних плівкотвірних речовин. Звідси природньо випливає необхідність вивчення хімії синтетичних полімерів, методів їх одержання, структури, властивостей і можливостей застосування в лакофарбовому виробництві. Використання синтетичних плівкотвірних дозволило у наші дні вирішити проблему одержання довговічних атмосферо-, термо- і хімічно стійких покриттів з високими декоративними властивостями, які відповідають сучасним вимогам сучасної техніки. До їх числа в першу чергу варто віднести матеріали на основі поліестерів, епоксидних олігомерів, олігоуретанів та інших.

Синтетичні смоли незамінні у виробництві лакофарбових матеріалів, тому що вони є плівкотвірними речовинами й становлять основу лакофарбових матеріалів. Покриття, що утворилося після нанесення фарби й випару з нього розчинників, практично повністю складається із плівкотвірних речовин. Не дивно, що статус синтетичних смол у лакофарбовому покритті високий. Європейський ринок лакофарбових матеріалів перетерплює зміни, обумовлені, з одного боку, включенням країн Східної Європи в Євросоюз, з іншого боку - розвитком і зміною технологій, що впливає на потреби продуктивності в синтетичних смолах.

Однак, незважаючи на зріст значення акрилових, поліуретанових та епоксидних смол, алкідні, як і раніше домінують як по обсягу виробництва, так і по використанню в рецептурах лакофарбових матеріалів. Алкідні смоли залишаться популярними серед виробників лакофарбових матеріалів завдяки багатоваріантності композицій на їх основі й оптимальному співвідношенню ціна – якість.

Крім того, для синтезу алкідних олігомерів використовують рослинні олії, що є екологічно чистим продуктом, на відміну від сировини нафтового походження. У зв'язку із цим алкідні лаки продовжують утримувати провідне місце на ринку плівкотвірних. У той же час по випуску акрилових мономерів й ізоціанатів Україна істотно відстає від розвинених країн, що стримує розвиток виробництва й, відповідно, використання плівкотвірних на їх основі в лакофарбовій промисловості.

Похожие материалы

Информация о работе