Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 11

-  уайт-спірит:                   14663 кг – 6574 кг

1000 кг – х

          х=448,3 кг

-  ксилол:                           14663 кг – 277 кг

1000 кг – х

          х=19 кг

-  сикатив:                          14663 кг – 400 кг

1000 кг – х

          х=27,3 кг

-  сода:                               14663 кг – 2 кг

1000 кг – х

          х=0,14 кг

Розрахунок втрат на одну тону:

- олія:                                       148 —55

                                                 38,24 — х

                                                           х = 14,22 кг

- пентаеритрит:                      148 — 10

38, 24 — х

                                                           х = 2,58 кг

- фталевий ангідрид:               148 — 10

38, 24 — х

                                                           х = 2,58 кг

- ксилол для азеотропу:                    148 — 4

38, 24 — х

                                                           х =1,03 кг

-  уайт-спірит:                   148 кг – 65 кг

38, 24 кг – х

          х=16,8 кг

-  сикатив:                          148 кг – 4 кг

38, 24 кг – х

          х=1,03 кг

5.3 Розрахунок потреби у сировині

Результати розрахунку сировини на річну потужність наведені у таблиці 5.4:

 Таблиця 5.4 - Розрахунок сировини на річну потужність

Найменування

компонентів

Витрати сировини, т

на рік

на місяць

на добу

1. Олія льняна

2. Пентаеритрит

3. Фталевий ангідрид

4. Ксилол для азеотропу

5. Уайт-спірит

6. Сикатив

7. Сода

377,6

58,5

107,4

19

448,3

27,3

0,14

31,467

4,875

8,95

1,58

37,36

2,275

0,0117

1,5

0,23

0,43

0,076

1,79

0,11

0,00056

РАЗОМ

1038,2

86,5187

4,13656

Потужність 1000 т / рік; робочих днів у році - 251.

Розрахунок витрат сировини на рік:

1) Олія льняна:

1000 кг – 377,6 кг                    х = 386000 кг = 377,6 т

1000000 кг - х

2) Пентаеритрит:

1- 0.0585                        х = 58,5 т

1000 - х

3) Фталевий ангідрид:

1- 0.1074                        х = 107,4 т

1000 - х

4) Ксилол для азеотропу :

1- 0.019                          х = 19 т

1000 - х

5) Уайт-спірит:

1- 0.4483                        х = 448,3 т

1000 – х

5) Сикатив:

1- 0.0273                        х = 27,3 т

1000 – х

5) Сода:

1- 0.00014                      х = 0,14 т

1000 – х

Розрахунок витрат сировини на місяць:

1) Олія льняна:

377,7/12 = 31,467 т

2) Пентаеритрит:

58,5/12 = 4,875 т

3) Фталевий ангідрид:

107,4/12 = 8,95 т

4) Ксилол для азеотропу :

19/12 = 1,58 т

5) Уайт-спірит:

448,3/12 = 37,36 т

6) Сикатив:

27,3/12 = 2,275 т

7) Сода:

0,14/12 = 0,0117 т

Розрахунок витрат сировини на добу:

1) Олія льняна:

377,6/(365 – кількість вихідних) = 377,6/251 = 1,5 т

2) Пентаеритрит:

58,5/251 = 0,23 т

3) Фталевий ангідрид:

107,4/251 = 0,43 т

4) Ксилол для азеотропу :

19/251 = 0,076 т

5) Уайт-спірит:

448,3/251 = 1,79 т

6) Сикатив:

27,3/251 = 0,11 т

7) Сода:

0,14/251 =0,00056  т

5.4 Норми технодогічного режиму

На підставі матеріальних розрахунків, враховуючи стадії технологічного процесу, їх тривалість та фізичні характеристики складаємо таблицю норм технологічного режиму.

Таблиця 5.5 – Норми технологічного режиму

п/п

Найменування стадій та потоків реагентів

Найменування параметра та одиниця вимірювання

Тривалість, год

Темпера-

тура, °С

Тиск, МПа

Кількість завантажуваль-них компонентів, кг

1

2

3

4

5

6

Стадія перестерефікації

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Завантаження олії

Завантаження пентаеритриту

Завантаження соди

Підігрів маси

Витримка реакційної маси до кінця реакції переестерефікації

Охолодження маси

1,2±0,2

1,12±0,2

0,08±0,017

2,0±0,2

2,5±0,5

0,5±0,25

120±5

20±2

20±2

235±5

235±5

185±5

атм

атм

атм

атм

атм

5537

858

2

∑=6397,

витрати 65

Поліестерифікація