Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 10

Стадія технологічного

процесу и компоненти

Завантаження кг

Втрати, кг

Вихід, кг

1

2

3

4

1. Завантаження сировини та переестерифікация :

- олія льняна

- пентаеритрит

- леткі речовини(1.5% від загрузки олії та ПЕ)

-сода

5537

858

-

2

55

10

96

-

5482

848

-

2

РАЗОМ

6397

161

6236

2.Завантаження фталевого ангідриду і переестери-фікація:

- переестеріфікат

- фталевий ангідрид

- ксилол для азеотропу (3.5%)

- реакційна вода

6236

1575

277

-

-

10

4

160

-

1565

273

-

РАЗОМ

8088

174

7914


Продовження табл. 5.2

 
1

2

3

4

3. Злив основи до змішувача, розчинення основи та постановка «на тип»:

- уайт-спірит

- основа

- ксилол з основою

- сикатив

6574

7641

273

400

65

76

-

4

6509

7565

-

396

РАЗОМ (лак с.з. не менше 45%)

14888

145

14743

4. Фільтрація лаку та фасовка

14743

80

14663

РАЗОМ

15223

560

14663

Розрахунок реакційної води на 12 мг КОН/100 г (мінімальне кислотне число), це означає, що в кожній тоні основи знаходиться кислий естер:

  ММ (фталевого ангідриду ) = 148 г / моль ;

  ММ (КОН ) =  56 г / моль .

 = 31,7 кг  фталевого ангідриду

Вміст основи у  кожній тоні у вигляді кислого естера знаходим із матеріального балансу :

1000 — 31,7                      х = 160 кг

7895— х

7895– це сума переестерифікату та фталевого ангідриду з урахуванням втрат.

У реакцію поліестерифікації вступило:

1565 – 250 = 1315 кг фталевого ангідриду;

та виділилось води:

1315 — 148                    у = 160 кг

у — 18

Розрахунок кількості розчинників:

Одержано смоли ПФ – 171- 7914 кг

Для отримання 45% розчину:

7914-273(кількість азеотропу)= 7641 кг

        54 % (олія+ПЕ+ФА) – 46 % (у-с)

7641 кг – Х

Х=6509 кг – необхідна кількість розчинника.

На стадії постановки на «тип» додаємо сикатив СО-1.2.4 масою 5% від маси основи:

M=7914·0,05=396 кг.

Розрахунок кількості сировини, що завантажується наведен у табл. 5.3:

Таблиця 5.3 – Матеріальний баланс виробництва лаку ПФ – 171

Найменування компонентів

На одне завантаження , кг

На одну тону , кг

Заванта-

ження

Втрати

Вихід

Заванта-

ження

Втрати

Вихід

1

2

3

4

5

6

7

1. Олія льняна

5537

55

5482

377,6

14,22

363,38

2. Пентаеритрит

858

10

848

58,5

2,58

55,92

3. Фталевий ангідрид

1575

10

1565

107,4

2,58

104,82

4. Ксилол для азеотропу

277

4

273

19

1,03

17,97

5. Уайт-спірит

6574

65

6509

448,3

16,8

431,5

6. Сикатив

400

4

396

27,3

1,03

26,27

7.Сода

2

-

2

0,14

-

0,14

РАЗОМ

15223

148

15075

1038,24

38,24

1000

Розрахунок завантаження покомпонентно на одну тону:

-  олія:                                14663 кг готового продукту – 5537 кг олії

1000 кг – х

                              х=377,6 кг

-  пентаеритрит:                14663 кг – 858 кг

1000 кг – х

                    х=58,5 кг

-  фталевий ангідрид:        14663 кг – 1575 кг

1000 кг – х

          х=107,4 кг