Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 7

Показники

Ткіп, °С

Ткіп суміші, °С

Зміст води, %

Сировина

Толуол

110

84.1

19.6

Ксилол

139.1

94.5

40

З реактору олігомер надходить у горизонтальний змішувач, який має об’єм 25 м3 (що  вдвічі більше обсягу реактору – 10 м3). Він виконаний з двохшарової сталі, зворотнім вертикальним конденсатором та пропелерними мішалками.

Для тонкого очищення розчинів полімерів (готових лаків і напівфабрикатних розчинів) як при періодичному, так і при безперервному виробництві можна застосовувати фільтри різних конструкцій. Вибір конструкції фільтрів залежить від властивостей  розчину, що очищується, (типу полімеру, в'язкості, ступеня забруднення) і вимог, пропонованих до очищеного розчину. При виборі фільтру необхідно передбачати відповідність його продуктивності масштабам виробництва. Обираємо мішечні фільтри.

На підставі проведеного аналізу та рекомендацій приймається рішення по оптимальному апаратурному оформленню як окремих стадій, так й технологічного процесу взагалі, яке буде забезпечувати одержання лаку ПФ-171 високого гатунку при добрих економічних показниках, гарних санитарно-гігієнічних умовах, та високому рівні механізації трудомістких робіт.


3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ, СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ ТА НАПІВПРОДУКТІВ

Лак ПФ-171 являє собою розчин в органічному розчиннику пентафталієвої смоли, модифікований висихаючою рослинною олією с добавками сикативу.

Найбільш важливі фізико - технічні показники для лаку ПФ-171, згідно з ГОСТ 15907-70 наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Фізико-технічні показники продукту

п/п

Найменування показників

Значення показників

Методи випробувань

1

Колір лаку за йодометричною шкалою, мг І2/100 см3, не темніше

376

Згідно з ГОСТ 19266-73

2

Зовнішній вигляд лаку

Після висихання лак повинен утворювати гладку, прозору, однорідну плівку, без підтікання, складок та «сипу»

Візуально

3

Зміст сухого залишку в %, не менше

45

ГОСТ

17537-72

4

Умовна в’язкість при темпера-турі  (20±0,5)°С, по віскозиметру ВЗ-4, сек

60-80

ГОСТ

8420-74


Продовження табл. 3.1

5

Час висихання в год, не більше:

-  «від пилу» при 18-23 °С

-  час практичного висихання при

18-23 °С

90-95 °С

5

48

3

ГОСТ

19007-73

6

Розлив

Після нанесення лаку штрихи від кисті та шагрінь від фарборозпилювача повинні зникати не пізніше ніж через 10 хв

ОСТ

10086-39,

М. И. 12

7

Кислотне число в мг КОН/г (вважаючи на основу), не більше

20

ГОСТ

8

Твердість плівки при згибанні за шкалою гибкості в мм, не більше

1

ГОСТ

6806-73

9

Міцність плівки за маятниковим приладом при 20±1 °С, не більше

0.2

ГОСТ

5233-67

10

Водостійкість плівки при 18-20 °С пластину з шаром лаку витримують не менше 24 год

Після протирки сухою замшею плівка повинна прийняти первозданний зовнішній вигляд

ОСТ

10086-39,

М. И. 31


Продовження табл. 3.1

11

Стійкість плівки до дії бензино-толу при 18-20 °С пластину з шаром лаку витримують 15 хв

Покриття не повинно змінюватися за зовнішнім виглядом та розм’якшуватися

ОСТ

10086-39,

М. И. 33

Характеристика сировини, матеріалів и напівпродуктів [37] які використовуються при виготовленні лаку ПФ-171 наведена у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 - Характеристика вихідної сировини та матеріалів