Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 8

Найменування

сировини і матеріалів

Міждержавний,

державний або галузевий стандарт, ТУ, регламент або методика

Показники, що необхідні для перевірки (найменування  та

одиниці вимірювання)

Регламенто-вані показ-ники з припус-тимими від-хиленнями

1

2

3

4

Олія льняна

(не рафінована I сорт)

ГОСТ 5791-66

Коефіцієнт заломлення при 20 °С

Температура застигання

Йодне число, мг І2/100 см3, не менше

Число омилення мг КОН/г, не менш

Густина при 20 °С, кг/м3

Кислотне число мг КОН/ г, не більше

Кольорове число в мг I2, не більше

Гідроксильне число, мг КОН/г

1,48-1,487

-27 - -16 °С

175

184-195

0,928-0,936

2.5

70

4-10


Продовження табл. 3.2

Пентаеритрит

ГОСТ 9286

Зовнішній вигляд

Температура плавлення, °С

Масова частка води та летких речовин, %

Масова частка золи, %

Білий кристалічний порошок

250

0,2

0,01

Фталевий ангідрид

ГОСТ 7119-77

Зовнішній вигляд

Масова частка основ-ного продукту, %, не менш

Температура плав-лення, °С, не нижче

Чешуйки, порошку білого кольору або розплав (для марок 1и 2 сорту припускаєть-ся  жовтува-тий або ро-жевий відті-нок)

99.8

130,9

Уайт-спірит

ГОСТ 99469-76

Густина, г/ см3

Темература кипіння, °С

Відносна леткість, %

Температура спалаху, °С

Гранично допустима концентрація, мг/м3

0,790

165-200

40-60

33

300


Продовження табл. 3.2

Сикатив «ОктаХім»-1.2.4

ТУУ 24.3 – 13395997-001-2001

Зовнішній вигляд

Колір по йодометричній шкалі мг І2/100 см3, не більше

Масова частка активного металу:

-  Со

-  Mn

-  Са

Наявність механічних домішок (чистота плівки)

Розчинність:

     в уайт-спіриті

     у лляній олії

Масова частка нелетких речовин, %

Сумарна масова частка металів в суміші, %

Густина, кг/м3, не менше

Однорідна прозора рідина

20

1,0

2,0

4,0

Прозора, без механічних домішок

Без осаду і помутніння

Без помутніння та утворення осаду, допускається опалесценція

47,5

3,0-4,0

870

Сода кальцинована технічна

ГОСТ 5100-85

сорт 1,2

марка Б

Зовнішній вигляд

Масова частка вуглекислого натрію, %, не менше

Витрати при прожарюванні, %, не більше

Щільність, г/м3

Мілко кристалічний порошок білого кольору

99,0

1,5

1,2

4 ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОБРАНОГО УСТАТКУВАННЯ

Таблиця 4.1 - Рецептура лаку ПФ - 171

Найменування компонентів

Кількість, % масових

на основу

на розчин

Олія соняшникова

69,44

37,5

Пентаеритрит

10,74

5,8

Фталевий ангідрид

19,82

10,7

Уайт-спірит

-

46.0

РАЗОМ

100,00

100,00

Стадії технологічного процесу виготовлення лаку ПФ-171:

- прийом та підготовко сировини;

-  синтез основи лака;

-  розчинення в органічному розчиннику;

-  постановка на "тип";

- очищення та фасування.

Сировина, що надходить у цех, повинна відповідати вимогам ГОСТ або ТУ та мати аналітичні паспорти. Контроль над наявністю паспортів здійснює технолог цеху. Додатковий контроль якості сировини проводить цехова лабораторія.

Льняна олія й розчинники надходять зі складу у відповідні сховища. Сипуча сировина подається на цеховий склад сипучої сировини. Дозування рідкої сировини відбувається за допомогою вагового мірника М1. Завантаження рідкої сировини проводиться по трубопроводах, через рідинниі лічильники, які підключені до штуцерів, розташованих на кришці реактора. Тверду сировину завантажують через шнековий живильник, розташований на кришці реактора.