Проект виробництва алкідного лаку ПФ–171 потужністю 1000 т/рік, страница 17

Служба охорони праці залежно від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ так і у вигляді групи фахівців або одного фахівця, в тому числі і за сумісництвом.

Служба охорони праці комплектується фахівцями, що мають вищу освіту і стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х років.

Працівники служби охорони праці не можуть притягуватися до виконання функції, не передбачених Законом "Про охорону праці" і даним Типовим положенням.

У таблиці 8.1 наведен перелік основних шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які мають місце в цеху по виробництву лаку ПФ-171 [16].

Таблиця 8.1 – Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників

Шкідливі і небезпечні виробничі чинники

Джерела їх виникнення

Токсичні речовини (ксилол, фталевий ангідрид, уайт-спірит)

Технологічне обладнання

Запиленність (сода, фталевий ангідрид, пентаеритрит)

Реактор

Шум

Вентиляційна (місцева) система, технологічне обладнання

Електрична напруга (380, 220 В)

Щит управління, електроприводи

Вибухо – пожеженебезпечність

(розчинники: ксилол – tсп = 23 ºС,

уайт-спірит – tсп = 33 ºС)

Змішувач, азеотропне устаткування

8.3 Промислова санітарія

8.3.1 Шкідливі речовини, які зустрічаються в цеху по виробництву лаку ПФ-171 [17, 18, 19] наведені у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 - Характеристика шкідливих речовин

Речовина

Токсичність

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

Ксилол

Наркотик. Викликає захворювання крові, кровоносних органів та шкіри

50

3

Фталевий ангідрид

Викликає подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та очей

1

2

Уайт-спірит

Наркотик. Викликае сухість шкіри, дерматит та екземи

300

4

8.3.2 Метеорологічні умови

Даний розділ визначає категорію робіт апаратчика за енерговитратами. Розглядаються метеорологічні умови, які визначаються температурою, відносною вологістю і швидкістю руху повітря в приміщенні в холодний і теплий періоди року для постійних робочих місць [20, 21]. Допустимі та оптимальні значення параметрів метеорологічних умов наведені у таб. 8.3.

Таблиця 8.3 - Значення оптимальних та допустимих параметрів метеорологічних умов

Період року

Категорія робіт по енерговитратах

Температура,

°С

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодний

Середньої важкості ІІа

допустимі

17 - 23

75

0.3

оптимальні

18 - 20

40-60

0.2

Теплий

Середньої важкості ІІа

допустимі

18 - 27

65

0.2-0.4

оптимальні

21 - 23

40-60

0.3

8.3.3 Вентиляція

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату [22]. Передбачається природна і штучна (місцева) вентиляція. Механічна – загальнообмінна. Витяжна над люком завантаження фталевого ангідриду та пентаеритриту. Вид опалення - центральний.

8.3.4 Освітлення

У приміщені цеху передбачається природне і штучне освітлення [23, 19]. Визначив найменший розмір об'єкта розрізнення, встановлен розряд зорових робіт ІV. Природне освітлення однобічне – бокове. Нормативне значення коефіцієнта природної освітленості для ІV світового пояса рахується по формулі:

еHIV = eHIII·m·c (%)

де      еHIV- коефіцієнт природної освітленості (КПО) для IV пояса світлового клімату;

еHIII - коефіцієнт природної освітленості для III пояса світлового клімату;

m – коефіцієнт світлового клімату (0,9);

с – коефіцієнт сонячного клімату (1..0,75).

еHIV = 1.5·0,9·1 = 1.35 %

Джерела світла вибираємо виходячи з того, що виробництво проходить у високих виробничих приміщеннях вибухонебезпечних зон класу 1. В якості джерел світла використовуються люмінісцентні лампи.

Тип світильника – Н4Т4Л, НСП – 23, РСПО2В.