Сигнали та їх перетворення. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Перешкоди та їх характеристики, страница 7

         При часовому розділенні використовуються спеціальні комутатори на передаваємій та приймаємій сторонах,  які почергово  з’єднують необхідні лінії  зв’язку. 

         Двійкове кодування десяткових чисел в відповідності з (1.14) не є єдиним. В практиці роботи з двійковими числами широко використовуються й  інші коди,  які в різних практичних ситуаціях мають свої переваги перед двійковим представленням.  Деякі з них для позитивних чисел в інтервалі  0-15 представлені  в таблиці  1.1.

                                                                                                      Taбл.  1. 1

A10

A 2 (двійковий )

B2 (зворотній)

D2 (допоміжний)

     Код Грея   

а 3

a2

a 1

a 0

b 3

b 2

b 1

b 0

d 3

d 2

d 1

d 0

g 3

g 2

g 1

g 0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

3

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

4

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

5

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

6

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

7

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

8

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

9

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

10

1

0

1

0

0

1

0

1

0-

1

1

0

1

1

1

1

11

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

12

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

13

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

14

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

15

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

 Зворотній код B2 = b3b2b1b0 одержується шляхом інверсії кожного розряду прямого коду,  тобто:


                                                

       Він використовується як самостійно в логічних структурах цифрових систем,  так і при виконанні арифметичних операцій для одержання допоміжного коду D2 . Останній використовується при виконанні арифметич-них операцій і  знаходиться відповідно до формули: