Сигнали та їх перетворення. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Перешкоди та їх характеристики, страница 17

Табл. 1.5.   

х1

х0

у1

у2

у3

у4

у5

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

Х

1

0

1

1

В табл. 1.5. наведені функції у1 - у5 двох змінних х0  та х1. Табличний спосіб полягає в тому, що функція задається у вигляді таблиці відповідності (таблиці істинності станів). В таблицю вписують всі можливі комбінації аргументів в порядку зростання їх індексів та кожній комбінації установлюється значення функції.Кількість всіх можливих сполук аргументів, а, отже, і                                                           кількість значень функції дорівнює 2n, де  n – кількість логічних змінних. З табличної форми запису легко перейти до аналітичної, використовуючи досконалу дізюнктивну форму запису логічних функцій. Для цього функція записується як дізюнкція конституєнт одиниці. Наприклад функцію у3  з табл.1.5можемо записати в вигляді:


Ця функція може бути записана і з використанням нульових  її значень

Використовуючи властивість подвійної інверсії легко встановити тотожність обох форм запису.

Іноді функція являється неповністю визначеною. В табл.1.5 приводиться форма запису функції у1, яка невизначена при х1 0 =1 При переході до аналітичної форми запису вона повинна бути довизначена.

Функції двох змінних займають в булевій алгебрі особливе місце. Для двох змінних кількість булевих функцій дорівнює 16. Ці функції називаються елементарними і складають максимальний набір функцій двох змінних. В табл.1.6 наведені всі елементарні функції двох змінних.

                                                                                                                                           Табл.1.6

N

х 0

0

1

0

1

Назва функції

Позначення

 х 1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Константа нуль

0

1

0

0

0

1

Кон¢юнкція, (І)  

2

0

0

1

0

Заборона по х0

3

0

0

1

1

Змінна х1

4

0

1

0

0

Заборона по х1

5

0

1

0

1

Змінна х0

х0

6

0

1

1

0

Викл. АБО, сума по mod 2

х1Å х0

7

0

1

1

1

Диз¢юнкція, (АБО)

х10

8

1

0

0

0

АБО - НІ, функція Пірса

9

1

0

0

1

Рівнозначність, еквівалентність

х1ºх0

10

1

0

1

0

Заперечення х0

11

1

0

1

1

Імпликація по х0

  х0®х1

12

1

1

0

0

Запречення по х1

13

1

1

0

1

Імплікація по х1

х1®х0 

14

1

1

1

0

Функція Шеффера І – НІ 

15

1

1

1

1

Константа 1

1