Сигнали та їх перетворення. Системи счислення. Коди та їх характеристика. Перешкоди та їх характеристики, страница 23

З талиці бачимо що бітами парності являються розряди 1, 2, 4. В коді кожного біта парності має місце лише одна одиниця, причому їх місця в коді розряду різні – відповідно- в першому, в другому, в третьому. Одиниця біту парності об'єднує в групу ті розряди кодового слова, які мають одиниці в відповідному біті. Наприклад, в групу А об'єднані розряди кодового слова 1,3,5,7 в яких містяться одиниці в першому коді розряду. Так як перший біт  в цій групі являється бітом парності, то решта – підлеглі йому біти, в яких забезпечється перевірка парності. Сформована таким шляхом таблиця, яка доповнена стовбцем контрольного розряду називається матрицею перевірки парності.

З попереднього матеріалу ми бачили. що при відстані 3, яку забезпечує код Хемінга, два сусідні кодові слова відрізняються на 3 біти. Це значить, що зміна в кодовому слові  одного, або 2-х біт приводить до того, що вони випадають з набору кодових слів, тобто, становляться позакодовими.  В табл. приводиться перелік кодових слів для відстані 3 коду Хемінга з 4-ма інформаційними бітами.

                                                                                               Табл.

Інформац.

біти

Біти парності

Інформац.

біти

Біти парності

Інформац.

біти

Біти парності

Інформац.

біти

Біти парності

0000

000

0100

110

1000

111

1100

001

0001

011

0101

101

1001

100

1101

010

0010

101

0110

011

1010

010

1110

100

0011

110

0111

000

1011

001

1111

111

Якщо при передачі інформації в j-му розряді кодового слова зміниться значення біта, то, відповідно, зміниться парність в кожній групі, що містить розряд j. Оскільки кожен інформаційний біт міститься по крайній мірі в одній групі, по по крайній мірі в одній групі буде порушена парність  і визначена наявність некодового слова.

Якщо ж кодовому слові зміняться два розряди, то групи парності, що містять обидва розряди не зможуть визначити помилку в передаваємому слові, оскільки парність порушена не буде. Але, так як біти з помилками можуть бути лише в різних розрядах, то їх представлення в групах також буде різним. Це значить що в одній з груп буде представленим лише один з пошкоджених бітів. В такому випадку в цій групі контролем парності буде визначена наявність некодового слова.

Розглянемо на конкретному прикладі особливості визначення некодового слова і корекцію помилки. Допустимо, що на приймальній стороні системи передачі інформації прийнято слово 0100111.  Перевіримо це слово, в якому 7, 5, 4-й розряди мають нульові значення, з допомогою таблиці парності. Результати перевірки заносяться в контрольний розряд. Для групи А  7 і 5-й розряди мають нульові значення, а 1 і 3 –одиниці. Тобто в групі маємо парну кількість одиниць і в контрольний розряд в відповідності з контролем парнсті заноситься нуль. Аналогічно, в групі В маємо одиниці в розрядах 6,3,2- тобто непарну кількість і в контрольний розряд заноситься одиниця. Для групи С в розрядах 7,6,5,4, маємо лише одну одиницю і в контрольний розряд теж записуємо “1”.

В відповідності до вагових коефіцієнтів груп в контрольному розряді записано в двійковому коді число 6, якому відповідає біт кодового слова з прийнятою помилкою. В шостому розряді кодового слова стоїть “1”, а повинен бути “0”. Апаратними засобами така помилка може бути виправлена.

Коди Хемінга з відстанню 3 і 4   находять широке використання  для визначення і виправлення помилок в модулях пам'яті комп'ютерних систем великої ємності, наприклад, в мультипроцесорних системах і мейнфреймах. Привабливість їх використання в таких модулях приваблива тим, що кількість бітів парності при зростанні розрядності довжини слова зростає в меншій мірі. Наприклад, прикількості інформаційних біт 4 кількість біт парності рівняється 3, а при кількості інформаційних біт 26- кількість біт парності зростає до 5.