Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 3

5.Аналіз цільового використання коштів, виділених на організацію профорієнтації, підготовка пропозицій ДЦЗ щодо фінансування.

Відділ профнавчання.

1.Визначення обсягів та напрямів професійного навчання безробітних з урахуванням замовлення роботодавців та потреб ринку праці, комплектування навчальних групп.

2.Участь у роботі конкурсної комісії щодо відбору навчальних закладів.

3.Формування мережі навчальних закладів різних форм власності для організації професійного навчання безробітних, створення відпоівдного банку даних.

4.Контроль за дотриманням законодавства та виконанням умов договору з боку навчального закладу.

5.Аналіз стану та ефективності професійного навчання в регіоні, впровадження модульної системи навчання та інших інноваційних технологій таінш.

Відділ статистики, моніторингу та прогнозування.

1.Створення статистично-аналітичної бази щодо стану ринку праці та соціального захисту населення від безробіття.

2.Організаційне-методичне забезпечення повноти і достовірності статистично-анолітичних даних, підготовлених засобами ЄІАС.

3.Комплексний аналіз стану ринку праці та соціального захисту населення від безробіття.

4.Комплексний аналіз основних показників діяльності основних показників діяльності регіонального та базових центрів зайнятості – робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

5.Організаційно-методичне забезпечення формування пректу регіонального бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціальног стрнахування на випадок безробіття та здійснення його постатейного обгрунтування.

6.Узгодження та узагальнення пректів міськрайонних бюджетів Фонду та інш.

Відділ доходів та фінансового забезпечення.

1.Організаційне забезпечення формування загального реєстру платників страхових внесків.

2.Контроль повноти баз даних щодо реєстрації платників та виконання графіків проведення перевірок щодо правильності нарахування та перерахування коштів до Фонду.

3.Аналіз та контроль стану формування Фонду.

4.Підготовка розрахунків до проекту бюджету по видатках на утримання робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

5.Розподіл коштів згідно кошторису, затвердженого Державним центром зайнятості.

6.Підготовка та подання заявки на потребу в коштах Державному центру зайнятості згідно заявок базових центрів зайнятості.

7.Здійснення відшкодувань Пенсійному фонду витрат, пов’язаних із достроковим виходом працівників на пенсію.

8.Підготовка та надання звіту про втитрати Фонду на матеріальне забезпечення, надання соціальних послуг безробітним з числа незастрахованих осіб – щомісячно та інш.

Відділ бухгалтерського обліку.

1.Забезпечення організації бухгалтерського обліку адміністративно-господарської діяльності центрів зайнятості.

2.Надання методичної та практичної допомоги з питань ведення бухгалтерського обліку в робочих органах Фонду.

3.Здійснення контролю за правильним та економним витрачанням коштів Фонду та інш.

Відділ організаційної роботи та взаємодії з соціальними партнерами та громадкістю.

1.Планування діяльності робочого органу виконавчої дирекції Фонду, контроль, аналіз та підготовка звітів про стан виконання.

2.Організація ведення документообігу, прийом документів, попередній їх розгляд і реєстрація; реєстрація та надсилання вихідних документів; організація контролю за виконанням документів.

3.Аналіз письмових та усних звернень громадян та контроль за їх виконанням.

4.Забезпечення постійного інформування громадкості про діяльність робочих органів – виконавчої дирекції Фонду через масові інформації.

5.Координація та організаційно-методичне забезпечення інформаційної діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду та інш.

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

1.Здійснює перевірки додержання законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування базовими центрами  зайнятості.