Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 10

Графік 1

Інформація про реєстрацію платників, чол.

Якщо аналізувати цю таблицю, то можно побачити, що взагалі по області  зареєстрованих платників стає все більш, у 2002р. їх було 62253 чол., з них 45689 чол. є юридичними особами, 16564 чол.- фізичні особи,3679 чол.- добровільні страхувальники, у 2003 р.-64507 чол.(43927-юридичні особи, 20580-фізичні,1216 осіб- добровільні страхувальники), а у 2004 р. 66669 чол.(43244- юридичні особи,23425- фізичні особи,394- добровільні страхувальники), тобто з 2002 року цей показник збільшився на 9%.Але, цей показник збільшується тільки за рахунок фізичних осіб, тобто з кожним роком юридичних осіб  та добровільців стає меньше, що є негативним явищем.

Таблиця 4

Інформація про платників, які сплачують страхові внески,чол.

Сплачують страхові внески

Всього

в тому числі

Роботодавці

юрид.

фізич.

добр.стр.

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Райони

9944

10316

9382

6122

6091

5210

2859

3599

4001

963

626

171

Міста

4247

4396

4280

2091

1968

1952

2012

2344

2291

144

66

37

ХОЦЗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

м.Харков

39605

31688

29634

29170

21999

19231

8079

9604

10391

2356

85

0

Всього

53796

46400

43296

37383

30076

26393

12950

15547

16683

3463

777

220

Найбільш ефективним роком для сплати страхових внесків є 2002 рік порівняно з іншими роками. Юридичні, фізичні особи платили сумлінно впродовж 2002 р., у 2004 р. ж цей показник зменшився на 14% і становив 43296 чол. порівняно з 53796 чол. Це зумовлюється тим, що служба зайнятості стала більш придирливою у своїй роботі, бо шукає все більше джерел коштів – але роботодавці не дуже бажають свої гроші сплачувати державі, що є негативною тенденцією (графік 2).

Графік 2.

Інформація про платників, які сплачують страхові внески, %

Як вище зазначалося, джерелами формування коштів Фонду є : страхові внески страхувальники, асигнування державного бюджету, суми фінансових санкцій, а також прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів Фонду на депозитному рахунку, благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осі, інші надходження відповідно до чинного законодавства.р

Кошти Фонду використовуються на:

- виплату забезпечення та надання соціальних послуг;

- відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних із достроковим виходом на пенсію осіб;

- фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду;

- створення резерву коштів Фонду.

З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду утворюється резерв коштів Фонду, який не може перевищувати суму, необхідну для виплати допомоги по безробіття в розрахунку на місяць.

Таблиця 5.

Інформація про надходження коштів до ФЗОССВБ 2002-2003 рр.тис. грн.