Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 4

2.Розхглядає заяви і скарги громадян та роботодавців на дії прцівників державної служби зайнятості з питань, що належать до компетенції інспекції, вносить відповідні прпозиції керівництву державної служби зайнятості.

3.Забезпечує збереження службової та комерційної таємниці, отриманої під час здійснення своїх посадових повноважень.

Відділ впровадження та супроводження інформаційно-аналітичної системи.

1.Здійснення організаційного, методичного та інформаційного забезпечення обласної служби зайнятості при створенні на основі автоматизації та комп’ютерізації ЄІАС.

2.Забезпечення технічного супроводження роботи ВЕБ-порталу регіонального підрозділу та інш.

Відділ капітального будівництва та розвитку матеріально-технічної бази.

1.Розробка перспективних і річних планів будівництва, реконструкції та капітального ремонту будинків центрів зайнятості.

2.Виконання функцій Замовника по будівництву, реконструкції та капітального ремонту будинків з підготовкаю та супроводженням розробки проектно-кошторисної документації та інш.

Господарсько - договірний відділ.

1.Аналіз та формування потреби щодо забезпечення матеріальної бази. Збір та узагальнення інформації щодо потреби в коштах для забезпечення діяльності базових центрів зайнятості.

2.Підготовка та оформлення необхідних документів щодо укладання договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг.

3.Контроль за договірною діяльністю та інш.

Відділ по роботі з кадрами та з питань державної служби.

1.Реалізація кадрової політики, комплектація кадрами робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

2.Робота з резервом кадрів.

3.Підготовка звітів про виконання Закону України „Про боротьбу з корупцією”.

4.Організаційне забезпечення декларування доходів державних службовців робочих органів виконавчої дирекції Фонду та інш.

Контрольно-ревізійний відділ.

1.Проведення документальних ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

2.Контрольза усуненням виявлених порушень.

3.Взаємодія з іншими державними контролюючими службами.

Юридичний відділ.

1.Прведення та надання практичної допомоги щодо організації та ведення претензійно-позовної роботи.

2.Надання в межах компетенції юридичних консультацій громадянам та роботодавцям та інш.

2. Характеристика, функції та задачі відділу доходів та фінансового забезпечення у Харківському обласному центрі зайнятості.

1.1       Відділ доходів та фінансового забезпечення є структурним підрозділом обласного центру зайнятості. Структура та чисельність відділу затверджується Державним центром зайнятості.

1.2  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Державну службу", указами, розпорядженнями Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інструкціями та вказівками Міністерства фінансів, наказами і розпорядженнями Міністерства праці та соціальної політики України, головного управління  Державного  казначейства  України,  законодавством про зайнятість, Основами законодавства прзагальнообов'язковедержавне соціальне страхуванняна випадок безробіття, нормативно-методичними документами Державного та обласного центрів зайнятості, а також Положенням про Обласний центр зайнятості та Положенням відділу.

1.3  Відділ очолює начальник, який підпорядкований безпосередньо директору центра. Начальник відділу призначається і звільнюється директором обласного центру зайнятості.

Спеціалісти відділу призначаються на посаду директором ОЦЗ за поданням начальника відділу.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1  Організаційне забезпечення формування реєстру платників страхових внесків.

2.2.  Аналіз формування та використання коштів Фонду.

2.3.  Надання практичної та методичної допомоги базовим центрам по управлінню страхуванням на випадок безробіття та в організації проведення фінансових операцій .

2.4.Складання кошторису витрат на утримання підвідомчих структур      служби зайнятості.