Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 14

З метою удосконалення та підвищення якості надання населенню державних соціальних послуг та матеріального забезпечення обласною службою зайнятості щорічно здійснюється моніторинг з питань, які пов’язані із реалізацією Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Так, загальні видатки бюджету Фонду, на протязі 2002-2003 рр., збільшилися на 173% і складають на 2004рік 115,3 млн.грн., з яких видатки на виплату допомоги в зв’язку з безробіттям складають 75,5 млн.грн., що на 9,7 млн.грн. більше ніж було заплановано в проекті бюджету Фонду по Харківській службі зайнятості. Збільшення кошторису по видатках на матеріальне забезпечення обумовлено підвищенням рівня мінімальної заробітної плати з 01 липня 2004року до 237 грн.

Взагалі, політика держави по стабілізації ринку праці розподіляється на пасивні та активні форми.

До пасивних форм відносяться всі  види соціального забезпечення: допомога по безробіттю, матеріальна допомога по безробіттю тощо. Все більше віддається перевага фінансуванню активних форм зайнятості.

До них  включають наступні соціальні послуги: працевлаштування громадян (на тимчасові та постійні робочі місця), професійне навчання, профорієнтація. Основна увага служби зайнятості зараз зосереджена на створенні робочих місць шляхом розвитку самозайнятості, підприємництва та субсидування ПОУ за рахунок дотацій роботодавцям, що також реалізуються Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Так, видатки на надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць в 2004 році складають 6,5 млн.грн., що на 4,6 млн.грн. більше ніж у 2002 році.

Для створення інформаційно – довідкової системи обслуговування безробітних, яка включає до себе ремонт та технічне обслуговування комп’ютерної техніки, її модернізація, послуги зв’язку на АІДС, підвищення кваліфікації працівників по обслуговуванню АІДС та належних умов прийому громадян робочими органами (капітальне будівництво, ремонт та реконструкція), бюджетом Фонду заплановано на 2004 рік 4,6 млн.грн., що на 4,7 млн.грн. менше ніж було заплановано в проекті бюджету на 2004 рік по ХОЦЗ.

Разом з тим, видатки на утримання та забезпечення діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду, на протязі 2002-2004рр., у відношенні до загального кошторису не змінюються і складають в середньому 8%.

Так, на 2004 рік видатки на “Утримання ...” затверджені в сумі 8,3 млн.грн., з яких заробітна плата працівників складає 4,2 млн.грн., що в перерахунку на кожного працівника становить в середньому в місяць 502грн.

Також до видатків на утримання та забезпечення діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду включаються видатки на придбання предметів, матеріалів та інвентарю, оплата транспортних послуг, оренда, поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, послуги зв’язку, видатки на відрядження, комунальні послуги та придбання канцелярських меблів та іншого обладнання довгострокового користування.

6. Аналіз сплати фінансових та штафних санкцій до ФЗОССВБ

Якщо страховий платник – роботодавець не має бажання платити внески до Фонду загальнообов’язкового  соціального страхування на випадок безробіття або платить тільки після рішення суду, то  цей Фонд має всі підстави накласти на неплатника фінансові та штрафні санкції на основі Закону України „ Про загальнообов’язкове  соціальне страхування на випадок безробіття. 

У 2002 р. всього було накладено фінансових та штрафних санкцій на 643.4 тис. грн., з них 348.8 тис. грн. – штрафи за несвоєчасну сплату страхових внесків, у  2003 р. вже було накладено штрафів на 1830 тис. грн.,з яких  1087.8 тис. грн.. було нараховано до страхових внесків, 706.5 тис. грн. – це пеня за несвоєчасну сплату страхових внесків, 8.6 тис.грн. – штрафи за приховування страхових внесків, 27.1 тис.грн. становили адміністративні штрафи. У 2004 р. показник накладання штрафів зменшився і становив 1126.3 грн., де 591.9 тис.грн. накладено за несвоєчасну сплату страхових внесків, 456.9 тис.грн. пораховано сум страхових внесків, 75.2 тис.грн. становили адміністративні штрафи, 2.3 тис.грн. – штрафи за приховування стахових внесків. Те, що показник накладання  штрафів з 2003 р. зменшився не свідчить про те, що збільшується кількість платників, це свідчить про неуважність працівників служби зайнятості до страхових платників, які повинні платити страхові внески.