Звіт з фінансово-аналітичної практики в Харківському обласному центрі зайнятості, страница 6

6.1.За додержання чинного законодавства про зайнятість та загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття щодо діяльності відділу.

6.2.Несе відповідальність за порушення правил та положень, які регламентують фінансово-господарську діяльність.

6.3.За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків фахівців відділу, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

6.4.За порушення "Правил внутрішнього трудового розпорядку", трудової та виконавчої дисципліни.


3.Аналіз системи соціального забезпечення Фонду загальнообов’язкового  соціального страхування України на випадок безробіття  за три  роки.

3.1. Стан зайнятості населення та виконання обласної програми зайнятості населення на 2001-2004 рр.

За даними вибіркових обстежень домогосподарств у 2001-2003 роках в Харківський області чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років коливалась в межах 1448-1486,4 тис.чол. У 2004 році очікується зростання цього контингенту до 1497 тис.чол.

Рівень економічної активності у 2003 р. склав 65,8% та перевищив відповідне значення в цілому по Україні – 62,3%. Значно вище він був серед сільського населення – 77,3% (в Україні – 58,8%).

Економічно неактивним в області у 2003 році було 753,7 тис.населення, з яких жінки склали 59,6%. Переважна більшість тих, хто не шукав роботи, складають пенсіонери, учні, студенти та особи, зайняті в особистому домогосподарстві.

Поступова стабілізація протягом останніх трьох років економічного та соціального становища області позитивно позначилась на стані зайнятості населення.

Чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю, зросла проти  2001 р. на 2,2% та у 2003 р. склала 1308,8 тис.чол. Відповідно, зріс і загальний рівень зайнятості населення: з 58,2% до 59,4% (в Україні – 56,7%). Його значення зросло як серед жінок та чоловіків, так у сільській та міській місцевостях.

В результаті ринкових перетворень економіки за цей період з 47,5% до 37,1% скоротилась частка населення, зайнятого на державних підприємствах; у аграрному секторі, внаслідок його реформування, – до 16,9%. Одночасно, вона зросла на підприємствах колективної та приватної форм власності (до 62,9%).

Зменшується чисельність працюючого за наймом населення, зростає сегмент роботодавців, самостійно зайнятих та безкоштовно працюючих членів сім'ї. У 2003 р. за наймом працювало 83,9% зайнятого економічною діяльністю населення у віці 15-70 років. У сільській місцевості 43,3% зайнятих забезпечували себе роботою самостійно, займаючись особистим підсобним господарством.

За січень-вересень 2004 р. із 698,6 тисяч працівників майже кожен третій працював в промисловості, кожний сьомий – в закладах освіти, по 8-10 % - на транспорті, в сільському господарстві, організаціях по операціях з нерухомістю, здаванням під найм та надання послуг юридичним особам, установах охорони здоров’я, по 3-6 % - в органах держуправління, у будівництві, торгівлі та в інших видах економічної діяльності.

Підвищилась ефективність використання робочої сили, внаслідок чого рівень прихованого безробіття проти 2002 р. скоротився майже у 3 рази. Чисельність працівників, які перебували у відпустках з ініціативи адміністрації та працювали на умовах неповного робочого часу, зменшилась відповідно в 5,4 та 3,5 рази.

У порівнянні з січнем-червнем 2002 р. зросла закріпленість кадрів на підприємствах. При зниженні чисельності звільнених працівників (на 1,4%) обсяги прийому на роботу в установи, організації та на підприємства зросли на 6,8% і склали 100,2 тис. чол.Число вивільнених працівників було на 70,6% менше, ніж передбачалось роботодавцями, і склало з початку 2004 р. 6,4 тис. чол. Зі складу вивільнених працівників кожний третій раніше працював у промисловості, кожен сьомий – в освіті, кожен дев’ятий – в сільському господарстві та будівництві.